Den så kallade Klockarbostaden ligger i utkanten av kyrkogården vid Bromma kyrka. Foto: Tomas Lauffs

Förslag: Nya villor vid Bromma kyrka

Klockarbostaden i Bromma kyrka kan få fler grannar inpå knuten. Ägaren har ansökt om att få bygga ytterligare hus på tomten.

  • Publicerad 17:02, 17 maj 2018

Den så kallade Klockarbostaden ligger i utkanten av kyrkogården vid Bromma kyrka. Huset har tidigare använts som, just det – klockarbostad, men är idag privatägt.

Fastigheten är dock fortfarande planlagd för kyrkoändamål. Nu vill ägaren ändra detaljplanen till bostadsändamål för att bygga ytterligare två bostäder på tomten. I det nuvarande förslaget planeras bostäderna att byggas i antingen två villor eller i ett parhus.

Eftersom tomten ligger strax intill Bromma kyrka behöver privatägaren ansöka om bygglov. Planen måste skydda en del av det kulturhistoriska arvet, samtidigt som man kan tillföra nya bostäder i stadsdelen Bromma Kyrka.

– Om man inte har reglering är risken att Attefallshus precis intill kyrkogården varken blir trevligt för boende eller besökare. Man behöver skapa ett skyddsavstånd mellan boende och kyrkogårdsverksamheten och även skydda Klockargården, som är från 20-talet, på ett enkelt men bra sätt, säger Martin Bretz, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Den 22 maj kommer det att hållas samråd för förslaget på Gliavägen 100 i Bromma kyrka.

Många vill "spontanförtäta"

Det här är inte första gången som villaägare önskar förtäta på villatomter. Fenomenet, som av vissa kallas för "spontanförtätning", har varit aktuellt på flera håll i trädgårdsstaden i Bromma. Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, har tidigare uttryckt oro inför den här typen av förtätning.

Men förslaget för Bromma kyrka tror hon kan fungera, om det görs med försiktighet.

– Man är inte inne på att riva huvudhuset, utan det ska kulturminnesskyddas. Jag tycker det är förskräckligt att gå in och riva för att bygga fula lådor. Men det handlar det inte om här, man bygger på befintlig tomt och bevarar pulkabacken dessutom. Det här är planerat med känsla och försiktighet, säger Cecilia Obermüller.

Klockarbostaden ligger intill kyrkogården. Foto: Mikael Andersson

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.