Matsvinn. Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) vill att det ska gå att köpa hem överbliven skolmat för att minska matsvinnet. Foto: Karin Nilsson/Sacharias Källdén

Förslag: Överbliven skolmat ska kunna köpas hem

För att minska andelen slängd mat i skolköket vill Socialdemokraterna i Stockholms stad att det ska gå att köpa maten efter skoldagen och ta med sig hem.

  • Publicerad 16:50, 16 mar 2020

Tanken är att den så kallade klimatlådan ska kunna köpas av skolpersonal, elever och föräldrar, och bidra till både mindre matsvinn men också mindre stress för den som inte har tid att laga middag.

– Vi vet också att många elever intresserade av vad man rent praktiskt kan göra för att hjälpa till att klara klimatomställningen, säger Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd.

Enligt Emilia Bjuggren vill man pröva förslaget som ett pilotprojekt på en eller två skolor för att se hur det praktiskt kommer att fungera.

Ska kosta 30 kronor

Klimatlådan är tänkt att kosta runt 30 kronor, för att bekosta råvarorna och arbetsinsatsen. Emilia Bjuggren poängterar att det inte är något staden ska tjäna pengar på, eftersom de inte får bedriva någon konkurrerande verksamhet.

Än så länge har de inte pratat med några skolor om förslaget, utan en motion ska läggas fram under nästa kommunfullmäktige. Även om en majoritet tycker det är ett bra förslag kan det ändå dröja ett tag innan matlådorna blir till verklighet.

– Målet är att man tar till vara på det som faktiskt blir över, och vår förhoppning är att hitta några skolor som är sugna på att testa detta, säger hon.

Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) säger att det är viktigt att minska matsvinnet, men har inte sett förslaget än.

– När förslaget lämnats in så skickas det på remiss. Politiken tar sedan ställning till de remissvar som kommit in och gör en samlad bedömning av dessa, säger hon.

Matsvinn i Stockholm

Stockholms stad har ett mål att 70 procent av allt matavfall ska kunna samlas in och tas om hand på ett resurseffektivt sätt år 2021. Det innebär en ökning med mer än 400 procent jämfört med 2015.

I oktober 2018 skrev staden tillsammans med 13 andra städer i nätverket C40 under deklarationen Good Food Cities Declaration, som uppmärksammar behoven av förändring i det globala matsystemet och matvanors påverkan på klimatet.

Deklarationen innebär bland annat att en minskning av matsvinn och avfall ska ske med 50 procent till år 2030, och att invånare, företag och offentliga institutioner ska utveckla en gemensam stratergi för att uppnå målen.

Källa: Stockholms stad