P-AVGIFTER. Nu finns ett förslag på att utöka det geografiska området för uttag av p-avgifter i Upplands Väsby. Foto: Mostphotos

Förslag: P-avgifter kan tas ut i hela Väsby

Kommunen får möjlighet att ta ut p-avgifter i hela Väsby tätort, enligt ett förslag från kontoret för samhällsbyggnad. Den första avgiftsfria halvtimmen i centrala Väsby försvinner och infartsparkering för 20 kronor halvdygnet införs.

  • Publicerad 16:00, 30 okt 2019

Syftet är definitivt inte att avgiftsbelägga samtliga lokalgator och småhusområden i hela det tättbebyggda området, utan att möjliggöra avgifter på de gator som felaktigt utnyttjas som gratis boendeparkering.

I dag kan kommunen ta ut p-avgift i en begränsad del av Väsby, närmare bestämt i ett område som avgränsas av Mälarvägen, Väsbyvägen, Husarvägen samt järnvägen.

Men enligt förslaget utökas det området till att gälla även bland annat Sigma och Runby.

– Syftet är definitivt inte att avgiftsbelägga samtliga lokalgator och småhusområden i hela det tättbebyggda området, utan att möjliggöra avgifter på de gator som felaktigt utnyttjas som gratis boendeparkering. Varje enskilt beslut om avgifter på någon gata kommer tas i teknik- och fastighetsutskottet, säger Roland Storm, (VB), ordförande i TFU.

Han vill se ett bättre flöde av bilar och att p-platserna används på rätt sätt.

– Med samma syfte tar vi ut en avgift för infartsparkeringar så att folk inte ska stå där gratis dygnet runt och ta upp p-platser för de som reser med pendeltåget.

S och SD emot

I centrala Väsby har första halvtimmen varit gratis på kommunens parkeringsplatser. Den möjligheten har nu tagits bort eftersom den missbrukats genom att p-tiden ställts fram i mobilappen.

– Syftet med en fri halvtimme var att underlätta för besökare med ärende till butiker utefter Centralvägen eller i närheten. Inte att man avgiftsfritt ska kunna parkera sin bil där längre stunder utan att betala, säger Roland Storm.

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna motsätter sig förslaget om ett utökat geografiskt område för uttag av p-avgifter samt reviderade avgiftsnivåer.

– Enligt förslaget gynnar det företagen och medarbetare på skolor om det införs avgifter, eftersom det skulle blir lättare att hitta lediga parkeringar. Jag tror inte att Väsbyborna kommer vara lika entusiastiska om förslaget blir verklighet, säger oppositionsrådet Mathias Bohman (S).

Förslag på utökat område för p-avgifter i Väsby

Kommunen ska kunna ta ut p-avgift i ett större geografiskt område. Detta kan, enligt förslaget, innefatta Runby, Hagängen, Apoteksskogen, Sigma, Eds Allé, Skälby och Bollstanäs.

Varje enskilt beslut om avgifter på någon gata kommer att tas i teknik- och fastighetsutskottet.
P-avgiften i dessa områden skulle i så fall bli 10 kronor i timmen. Miljöpartiet vill dock att man ska kunna ta ut en avgift på 20 kronor i timmen "där parkeringstrycket är högt".

För kommunala p-platser där uppställning sker under längre tidsperioder, exempelvis 10–24 timmar i följd, ska avgiften vara 20 kronor per 12 timmar.

Kommunfullmäktige röstar om förslaget den 18 november.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt