LEVER. Planerna på att bygga vid DN-skrapan är fortfarande levande. Foto: Per Brandt/Rosenbergs arkitekter

Förslag på stort bygge vid DN-skrapan aktuellt igen

300 bostäder med höghus och butikslokaler. Trots problem med flygbuller jobbar staden nu vidare med byggplanerna vid DN-skrapan. Det kan på nytt öppna upp för betydligt fler bostäder i området.

  • Publicerad 19:00, 11 sep 2018

Runt 1 100-1 500 bostäder, kontor och butiker och ett höghus på runt 130 meter intill DN-skrapan.

Så såg stadens vision ut för Marieberg när arbetet drog igång 2012. Men redan året därpå lades planerna på is. Orsaken? Flygbullret från Bromma.

Brommaflyget stoppar 1 500 bostäder på Kungsholmen

Men staden har, sedan ett drygt år tillbaka, dragit igång arbetet igen då Swedavia meddelat staden att de ska byta ut sin flotta till mer tystlåtna plan.

Nu jobbar man med en utpekad plats, just tomten intill DN-skrapan där det idag bland annat är ett p-garage. Planerna är att få till runt 300 bostäder, butikslokaler och förskola.

Tanken från stadens sida är att ta fram ett skarpt förslag för den här platsen för att se om det får godkänt. Ett ja skulle innebära en öppning till att starta upp övriga planer i området.

– Vi är intresserade av att fortsätta arbetet med Marieberg trots att det finns en osäkerhet om det kommer gå. Därför vill vi få saken prövad på en plats och har dragit igång med ett detaljplanearbete, säger Edwin Björkefall, projektledare för Marieberg på exploateringskontoret.

Oklart med bygghöjd

Tidigare har stadsbyggnadskontoret uppgett att höghus-förslaget på 130 meter nobbats och att det inte går att bygga högre än DN-skrapan.

Förslaget man nu jobbar med innehåller fortfarande ett höghus men hur högt det kan bli har inte studerats närmare nu, det är ett senare jobb i detaljplanearbetet enligt Edwin Björkefall.

Men det är fortfarande oklart hur mycket de nya flygplanen kommer att låta. De uppgifterna skulle staden ha fått i våras men de dröjer. Tidigast i vår kan det bli aktuellt med ett samråd.

– Planarbetet pågår, med till exempel kulturhistoriska utredningar och mycket annat men bullerfrågan är den viktiga och där är det svårt att gå vidare. Vi behöver få tillgång till uppgifter om hur de nya planen som ska trafikera Bromma kommer påverka bullernivåerna. Först då kan vi göra nya beräkningar så vi väntar på de uppgifterna. Men det hjälper inte med några påtryckningar mot Swedavia för det ligger utanför deras möjlighet att påverka, säger Edwin Björkefall.

"Många positiva"

Skulle det visa sig att bostäder inte funkar kan det bli aktuellt med kontor istället, då staden gärna ser att platsen utvecklas.

– Från exploateringskontorets sida gör vi inte de värderingarna då vi inte är markägare. Men vad jag förstår så är många positiva till bostäder och det är det perspektivet som har återupptagits. Vi siktar på bostäder men det skulle också kunna bli kontor eftersom de har lägre bullerkrav, säger Edwin Björkefall.