Alliansen vill underlätta för villaägare som vill stycka sina tomter, bygga ut eller bygga fler fastigheter. Foto: Mikael Andersson

Förslag: Riv upp gamla detaljplaner i Järfällas villakvarter

Flera hus- och tomtägare i Barkarby och Skälby som hört av sig till kommunen om att de vill bygga ut eller stycka sina tomter har fått rött kort. Det är nämligen gamla detaljplaner som styr, något Alliansen vill ändra på.

  • Publicerad 12:19, 6 dec 2018

Flera detaljplaner, som reglerar tomtindelning och vad som får byggas var, i Skälby och Barkarby har runt ett sekel på nacken.

Efter att flera villaägare i området hört av sig till kommunen om att de vill stycka sina tomter för att bygga ett till hus, har Alliansen lagt fram ett förslag om att förnya de gamla detaljplanerna. Anledningen är att villaägarna ofta får nej, eftersom de gamla detaljplanerna i många fall inte tillåter styckning eller utbyggnad.

– Det är rimligt att fastighetsägare inte ska få ett nej utifrån en gammal plan, utan att kommunen tar det här ansvaret och ser över den. En detaljplan från till exempel 1913 är inte så uppdaterad, även om vissa ändringar gjorts, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Gäller flera villakvarter

Det är flera områden i Järfälla, främst villakvarter, som berörs av gamla detaljplaner. Men då förfrågningarna främst kommit från villa- och tomtägare i Barkarby och Skälby är det där Alliansen vill att kommundirektören börjar med att se över en förändring.

– I grunden handlar det om att det finns Järfällabor som vill kunna stycka sina tomter. Men områdena ska behålla sin karaktär, säger Emma Feldman.

Om översynen till att börja med blir av eller inte beror på om Alliansens budgetförslag får grönt ljus i kommunfullmäktige. Beslutet fattas den 17 december.

Stockholm Direkt