Ohälsa. Ett hälsoteam ska stärka ungdomars psykiska hälsa. Foto: Mostphotos

Förslag: Så ska Vallentunas unga må bättre

För att stärka den psykiska hälsan bland Vallentunas ungdomar utreder kommunen nu möjligheten att sätta in ett mobilt hälsoteam som ska jobba i kommunens skolor.

  • Publicerad 11:46, 18 mar 2019

Tanken med hälsoteamet är de ska finnas på plats i skolorna – som ett komplement till kommunens redan existerande barn– och elevhälsa.

– Det uppkommit larm medialt och på andra sätt om ungdomars psykiska ohälsa. Men forskning visar att det snarare är en trend som funnits under lång tid. Vi vill titta på vad som är långsiktigt hållbart och dessutom passar in i utbildningen för att svara upp på ungas mående, säger Arild Werling, organisationspsykolog på barn– och ungdomsförvaltningen i Vallentuna.

Fokusgrupp med unga

Än så länge utreder alltså kommunen förutsättningarna för att starta ett hälsoteam. En del i utredningsarbetet är att en fokusgrupp bildas i vår, där intervjuer med frivilliga ungdomar ska göras. Ungdomarna ska få berätta hur de tycker att Vallentunas unga mår, vad de tänker kring psykisk ohälsa och hur man kan förebygga den.

Teamet ska sedan bestå av ett antal socionomer eller beteendevetare och fungera som en slags mellanbrygga och länk mellan socialtjänsten och skolan, menar Arild Werling.

– Teamet ska vara flexibelt under en period utifrån en samlad analys av exempelvis polis och fältare. Kanske har det varit stök på en viss skola, då jobbar teamet där en period, säger han.

Har den psykiska ohälsan ökat bland ungdomar?

– Det är svårt att se något belägg för att det ökat, jag ser snarare på hur man tolkar datan. Det finns idag ökad tendens att psykiatrisera eller etikettera sjukdomar, saker som vi tidigare mer tolkade som livets påfrestningar. Men därmed inte sagt att man inte mår dåligt, säger Arild Werling.

Han berättar att man idag ofta bara går efter Stockholmsenkäten, som görs vartannat år, när man ska kartlägga hur de unga i Vallentuna mår. Men Arild Werling menar att den inte räcker och att hälsoteamet därför behövs för att skapa en tydligare bild.

Det är i nuläget oklart när beslut kommer tas om ifall ett hälsoteam ska starta, och det finns heller ännu inget bestämt datum för när projektet i så fall kan dra igång.

Hultsfred riktar stark kritik mot Täby

Nyheter ”Lurade samhällets mest utsatta" I ett brev till Täby kommun riktar Hultsfreds kommun hård kritik till kommunen. De menar att Täby lurat en flyktingfamilj att flytta från kommunen till just Hultsfred.torsdag 18/4 16:54

Nu är padelbanorna klara i Täby park

Nyheter BILDER: Så här ser det ut på platsen På den annars oanvända grönytan i Täby park lyser nu det gröna konstgräset. Idag öppnade Norrorts första padelbanor – utomhus.torsdag 18/4 16:47