förslag. Så här kan Sundbybergs stadskärna se ut när järnvägen grävts ner enligt ett förslag från Ekologigruppen. Foto: Ekologigruppen

Förslag: Skapa grön oas

Gör en grön oas av marken som frigörs när järnvägen genom centrala Sundbyberg grävs ner. Det föreslår en grupp ekologer. – Grönska och natur är bra för välbefinnandet, säger Elenor Martinsson på konsultföretaget Ekologigruppen.

  • Publicerad 01:15, 18 jun 2015

“Om Sundbyberg väljer det gröna spåret, då flyttar jag”

Sundbybergarna vill ha “grönska” och “planteringar” på marken som frigörs när järnvägen genom centrala Sundbyberg grävs ner. Det framgick när Vi i Sundbyberg frågade folk ute på stan i våras.

Nu har en grupp landskapsarkitekter och ekologer tagit fram ett förslag som innebär att hela ytan förvandlas till en grön oas.

– Vi gjorde det som ett idéprojekt på kontoret. Vi tycker det är ett spännande sätt att arbeta, och tycker att det är en spännande plats. Flera av oss antingen bor eller har bott i Sundbyberg så vi är bekanta med platsen, säger Eleonor Martinsson, landskapsarkitekt på konsultföretaget Ekologigruppen.

Förslaget innebär att spårområdet blir en grön park, med bland annat planteringar längs med hela järnvägssträckningen. I norra delen föreslås ett mer skogsliknande område med en glänta och en äng. Där kan också stråket kopplas ihop med Marabouparken. I mitten skapas utrymme för samlingsplatser, uteserveringar, stadsodlingar och lekplats.

Grönskan ska också få sprida sig utåt genom trädplanteringar på Fredsgatan, Esplanaden och Råstensgatan.

– Vårt mål var att föreslå planering av ett antal ekosystemtjänster, alltså en funktion från naturen som gynnar människan och bidrar till vårt välbefinnande, längs med spåret.

Växtligheten ska bland annat bidra till bättre luftkvalitet, skugga och ljuddämpning. Regnvatten ska också tas upp och renas naturligt istället för att ledas bort via trummor i marken.

– Stråket blir också en naturlig spridningsväg för djur och växter

Grönområdet ska dessutom göra att det blir lättare att röra sig mellan den norra och den södra sidan av Sundbyberg, i en rak linje - precis som tågen på spåret idag.

– Stråket blir en bra nod för kollektivtrafik och en plats för sociala möten.

Delar av rälsen kommer att få finnas kvar som kulturminne.

– Det är fint att kunna känna det kulturhistoriska med platsen, säger Eleonor Martinsson.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg är väldigt positiva.

– Vi tycker att det här är ett väldigt bra förslag. Det ger staden en plats för rekreation och återhämtning för alla åldrar. Man har sett i studier att när människor kommer i kontakt med grönska och hör fågelkvitter så går pulsen ner och blodtrycket ner, säger ordförande Florian Reitmann.

Föreningen kommer att driva på för att förslaget genomförs.

– Jag kommer att kontakta kommunen och ta upp förslaget med våra egna experter. Vi ser gärna att det här blir av, säger Florian Reitmann.

Bernard Huber (MP), oppositionsråd i grannkommunen Solna, verkar också gilla förslaget.

“Om Sundbyberg väljer det gröna spåret, då flyttar jag”, skriver han på Twitter.

Ett intressant förslag, men inte speciellt realistiskt, enligt kommunalrådet Jonas Nygren (S).

– Vi investerar 800 miljoner kronor i det här projektet så vi tänker väl oss att vi kommer att bygga någonting, säger han.

MER Nedgrävning

Järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas ner och läggas i tunnel.

Sundbybergs stad bidrar med 800 miljoner kronor och blir i utbyte ägare till cirka 30 000 kvadratmeter av den frigjorda marken där en ny stadskärna ska utvecklas.

Just nu pågår ett idé- och visionsarbete som ska utmynna i ett formellt planprogram i början av nästa år.

Efter den formella planprocessen planeras byggstart till 2019 och nedgrävningen beräknas bli klar 2025.

Källa: Sundbybergs stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här byggs det flest hyresrätter

Nyheter Byggstarter under 2018 i Stockholms län Närmare 9 000 bostäder har planerad byggstart i Stockholms län i år. Men det råder stora skillnader mellan kommunerna hur mycket som blir hyresrätter respektive bostadsrätter, visar en ny rapport. I...lördag 23/6 13:40

Man misshandlad i Hallonbergen

Nyheter En man misshandlades svårt i Hallonbergens centrum tidigt på lördagsmorgonen.lördag 23/6 12:55

Trygghetsbil ska förhindra brott

Nyheter På onsdagen invigdes Sundbybergs stads nya trygghetsbil. Bilen bemannas av volontärer som ska förhindra brott och skapa gemenskap.onsdag 20/6 16:38