På Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämndsmöte igår diskuterades bland annat ett medborgarförslag om en vedeldad bastu. OBS bastubilden är en genrebild. Foto: Mostphotos/Victor Malmcrona

Förslaget: Bygg en bastu i Hässelby strand

Vedeldad bastu, vigslar på Tempeludden och ett litet steg mot ett kraftvärmeverk i Lövsta. Det var några av sakerna som togs upp på Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämndmöte igår.

  • Publicerad 16:47, 14 jun 2019

Igår hölls Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämndsmöte i Cronqvistsalen i Hässelby gård. Under frågestunden lyftes två frågor från medborgarna – det planerade bygget av ett kraftvärmeverk i Lövsta och flytten av Kulturskolan i Hässelby gård.

Enligt stadsdelsdirektör Denise Melin rörde frågorna om Kulturskolans flytt ett missnöje om att deras lokaler sagts upp, men hon poängterar att ärendet egentligen ligger hos kulturförvaltningen.

Det som sades om Lövstaverket, enligt Denise Melin, var att medborgarna tyckte att det fanns för många frågor om det planerade verket som inte besvarats. Hon menar dock att det inte är så konstigt då det i stor utsträckning är frågor som ska utredas av specialister och att man inte kommit dit i processen än.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om en vedeldad bastu vid Hässelby strandbad eller Maltesholmsbadet togs upp. Nämnden beslutade att gå på stadsdelsförvaltning linje, som i princip sa att det i nuläget skulle vara för dyrt att uppföra och driva en sån bastu. Nämnden gjorde också ett tillägg om att förslaget skulle skickas vidare till idrottsnämnden, eftersom de bestämmer om byggnader som finns nere vid vattnet.

Lövstaverket

Politikerna valde att klubba igenom förvaltningens svar på detaljplaneförslaget gällande Lövstaverket, som skickats ut på remiss till nämnden från stadsbyggnadskontoret.

Kort sagt är de positiva till planförslaget men poängterar att man förutsätter att byggandet av Lövstaverket inte påverkar möjligheten att göra ett naturreservat i Kyrkhamn. Man tar även upp vikten av att Lövsta måste fortsätta vara en plats för rekreation och naturmys.

Kvällens info:

Stadsdelsdirektör Denise Melin berättade att stadsdelen i sommar kommer att ha 820 feriearbetare, anställda främst inom förskole- och funktionshinderområdet. Flera jobbar även med Sommar på torget som invigdes igår.

Stadsdelen har också fått 4,5 miljoner kronor från staden för kompetensutveckling. Det mesta kommer att gå till äldreomsorgen, men även individ- och familjeomsorg, meddelade Denise Melin.

Vigslar på Tempeludden

Mot slutet av nämndmötet lyfte Lisa Carlsson (S) ett förslag om att kunna utföra borgerliga vigslar på Tempeludden.

– Det är en av våra finaste områden här ute och det skulle lämpa sig så himla bra för den stora dagen som många vill dela, så vi vill att förvaltningen utreder den möjligheten, sa hon.

I samma veva skulle bland annat klotter rensas bort från platsen.

Nämndens ordförande Bo Arkelsten (M) meddelande att förslaget får gå till stadsdelsförvaltningen så frågan kan beredas. Han lade också till att det vore utmärkt om det gick att få bort klottret och områdets gallergrindar, och sa att han i egenskap av vigselförrättare såg fram emot att vara på Tempeludden.

Peter Engberg (S) hade också ett tillägg att göra:

– Vi nämner alltså ordet "borgerlig" vigsel fyra gånger i förslaget, så jag hoppas ni ställer upp på det, sa han.

Sugen på mer?

HÄR kan du läsa protokollet med alla beslut när det publiuceras.

Nu går stadsdelsnämnden på lite sommarledigt. Nästa möte hålls torsdag 29 augusti kl 19 (frågestunden startar kl 18) i Cronqvistsalen på Astrakangatan 19 i Hässelby gård.

Vi är Västerort

Stockholm Direkt