Ny ramp. I ett medborgarförslag föreslås en skejtramp under brofästet på E18. Bilden föreställer en skejtramp i Rålambshovparken. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Bygg en skejtramp i Tensta

Saknar du en skejtramp i Spånga-Tensta? Då är du inte ensam. Under åren 2006 till 2017 kom sex medborgarförslag som föreslog just det in. Nu kommer ett nytt, som gäller en skejtramp under brospannet på E18 i höjd med Tensta.

  • Publicerad 16:38, 4 mar 2020

På kommande stadsdelsnämndmöte den 12 mars, kommer ett medborgarförslag om att bygga en skejtramp i Tensta att tas upp.

Under åren 2006 till 2017 har stadsdelsförvaltningen tagit emot sex olika medborgarförslag gällande byggen av skejtramper i Sundby, Solhem, Bromsten, Tensta och Spångadalen. Inget av förslagen har blivit verklighet.

Trots att förvaltningen varit positiv till samtliga förslag har de visat sig vara svåra att genomföra. Ett exempel på orsak till avslag har varit en generell platsbrist i Spånga och även att skejtramper orsakar hög ljudnivå och inte bör placeras för tätt inpå bostadshus.

Förslaget som ska tas upp nu kom in i september 2019. Platsen som föreslås är ytan under brospannet på E18 vid Elinsborgs bollplan. Detta med hänvisning till ett liknande projekt under lilla Västerbron.

Förvaltningen föreslår Tenstadalen

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är positiv till förslaget, men föreslår istället att Tenstadalen utreds som lämplig plats för etablering av en skejtramp. Rampen föreslås även bekostas inom ramen för trafiknämndens investeringsprojekt under perioden 2021 till 2023.

– Jag tycker att det här förslaget är en bra idé, man måste bara hitta rätt placering för det, säger Ole-Jörgen Persson.

Medborgarförslag om skejtramper

✓ Under åren 2006-2017 tog stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta emot sex olika medborgarförslag gällande byggen av skateramper i Sundby, Solhem, Bromsten, Tensta och Spångadalen.

✓ Förvaltningen har varit positiva till samtliga förslag men har på grund av olika orsaker fått avslå de tidigare medborgarförslagen.

✓ Ett exempel på orsak har varit en generell platsbrist i Spånga. Även att skejtramper orsakar hög ljudnivå och inte bör placeras för tätt inpå bostadshus.

✓ Det nya medborgarförslaget gäller ytan under E18 nära Elinsborgs bollplan. Men fövaltningen föreslår i sin tur Tenstadalen.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt