Intill nya stadsdelen Bromstensstaden vill man bygga skola på Solhems bollplan. Foto: Stella Papapanagiotou

Förslaget: Bygg en skola på Solhems bollplan

2500 bostäder ska enligt plan byggas i nya stadsdelen Bromstensstaden. Nu föreslår exploateringskontoret att en ny skola med plats för de barn som ska komma att bo i området byggs där Solhems bollplan ligger idag.

  • Publicerad 11:27, 14 feb 2020

I november förra året berättade vi att SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, ville utreda möjligheterna att bygga skola på Solhems bollplan för att rymma de barn som kommer flytta in i Bromstensstaden.

Krävs ny detaljplan för området

Nu har exploateringskontoret i Stockholms stad skickat in ett förslag om markanvisning till stadsbyggnadskontoret. Politikerna i exploateringsnämnden tar det slutgiltiga beslutet om huruvida de ska påbörja en detaljplan eller inte.

– Vår målsättning är att det tas upp, godkänns och att man startar en detaljplan. Platsen är inte planerad för skola så man måste ändra den detaljplan som finns, säger Zeinab Jama som är projektledare på exploateringskontoret.

Tidigare fanns ett förslag om att bygga skola på Bromstens IP, men efter protester drogs förslaget tillbaka.

Hur ser ni på möjligheten att det här går igenom?

– En detaljplan är en demokratisk process, som bygger på insyn och möjlighet för allmänheten att tycka till. Men även för myndigheter, organisationer och andra remissinstanser. Det är svårt att säga vad utfallet blir i en sådan process, säger Zeinab Jama.

Det kan dröja innan besked om detaljplan kommer. Men om skolan får grönt ljus ska den rymma 630 barn i klasserna F-6 och ska stå klar 2025.

Var ska barnen få plats när Stockholm växer?

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt