Ungdomens hus. S i Bromma vill att det satsas mer på ungdomarna i Annedal. Foto: Mikael Andersson/Anna Rönnqvist

Förslaget: Bygg ett ungdomens hus i Annedal

Socialdemokraterna i Bromma vill att stadsdelen satsar mer på ungdomarna i Annedal, och föreslår ett nytt aktivitetshus. Men förvaltningen menar att det är viktigt att utnyttja de lokaler som redan finns.

  • Publicerad 11:40, 19 dec 2019

Socialdemokraterna i Bromma vill att stadsdelen satsar mer på ungdomarna i Annedal. Därför har de lämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden där de bland annat föreslår ett ungdomens hus, som syftar till att vara en mötesplats för Brommas unga.

– Annedal har vuxit väldigt snabbt, det finns mycket ungdomar där men ingen vettig verksamhet att gå till, säger Anilla Larsson, (S), ersättare i Bromma stadsdelsnämnd.

Hon beskriver ett ungdomens hus som en typ av ungdomsgård, fast större. Förslagsvis kan det innehålla musikverksamhet, film, foto, dans och teater. Idag finns det bara två häng för ungdomar i Bromma, Café U i Blackeberg och Björkan i Norra Ängby.

– Man pratar mycket om säkerhet, men de förebyggande verksamheterna innebär en meningsfull fritid. Det är viktigt att vi lokalpolitiker poängterar att det här är en viktig fråga, säger Anilla Larsson.

Café U flyttar ut

Fritidsgården Café U ligger på Vinjegatan i Blackeberg, men har bara kontrakt fram tills slutet av 2020. Byggnaden ska sedan rivas för att göra plats för cirka 120 bostäder som planeras byggas vid Blackebergs torg. Anilla Larsson hoppas att stadsdelsförvaltningen hittar en ny lokal för dem på en lämplig plats.

Enligt Riitta Kettula, tf avdelningschef vid socialtjänst och fritid i Bromma, är man i full gång med att se över eventuella lokaler dit fritidsgården kan flytta.

– Vi måste titta på utifrån statistik var det kommer finnas flest ungdomar framöver. Var någonstans det skulle vara bäst, att kommunikationerna är bra så det blir lätt att ta sig, säger hon.

När det kommer till förslaget om ett nytt ungdomens hus, tror Riitta Kettula att en annan väg att gå är att samarbeta med Brommas skolor och utnyttja deras lokaler när de står tomma.

– En samlokalisering med skolor kan göra att ungdomarna tycker att det blir enklare att ta sig dit, och att man känner igen sig. Det är även viktigt ur ett miljöperspektiv, nu står det tomma hus och drar massa el.

Genom att utnyttja exempelvis skolornas gymnastiksalar, skulle aktiviteter kunna ordnas utifrån vad barnen och ungdomarna själva vill se.

– Något vi har lyckats med tidigare är våra lovaktiviteter, dit vi ser att flickor har sökt sig till i stor grad. Jag tänker att det bara finns möjligheter med det här, och från januari påbörjar vi en kontakt med skolorna, säger Riitta Kettula.