Före och efter. Planområdet i dag och hur det skulle kunna se ut i morgon om detaljplanen får gehör. Foto: Stockholms stad

Förslaget: Bygg ihop Hökarängen och Farsta

Just nu pågår samråd för ett "nygammalt" byggprojekt: Samsö, som innebär att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom en förlängning av Lingvägen.

  • Publicerad 13:28, 3 sep 2020

I dag tar Lingvägen slut i södra Hökarängen, men om den aktuella detaljplanen blir verklighet kommer den att förlängas till Farstavägen i norra Farsta.

"Den nya gatusträckningen knyter ihop Farsta och Hökarängen och möjliggör, förutom gång- och cykeltrafik, framkomlighet för buss och bil mellan stadsdelarna" står det i planbeskrivningen.

I planen lobbas det också för uppförande av tre bostadshus längs denna nya sträckning, placerade i suterräng och med garage samt gårdsmiljöer mellan huskropparna. Totalt kan det bli 160 lägenheter.

Omarbetat förslag

Dessutom föreslås en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan, som beräknas leda till att skolan kan ta emot 1 100 elever från både Farsta och Hökarängen. Enligt planbeskrivningen möjliggörs siffran av att även en ny förskolebyggnad planeras.

"Förskolans kapacitet ska dels möta ett behov som uppstår när fyra befintliga förskoleavdelningar flyttas från den befintliga skolbyggnaden och dels det behov som uppstår med tillkommande bostäder" heter det.

Det rör sig om ett omarbetat förslag som nu går ut på samråd; den förra versionen tycktes det till om redan 2013. Samrådet pågår till och med den 5 oktober och kommer med anledning av coronaviruset inte att innefatta något publikt möte. Däremot finns förslaget att beskåda i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten och på Farsta bibliotek.

Förslag. Nya bostadshus och den, delvis skymda, nya skolbyggnaden. Foto: Stockholms stad/BAU