Fagerlid. Den populära parkleken i Hökarängen ska stängas, enligt ett beslut fattat av stadsdelsnämnden i december. Nu föreslår S och V en speciallösning som skulle kunna innebära att stängningen flyttas fram. Foto: Claudio Britos

Förslaget: Coronaöppna parklekarna i Farsta

Håll fler parklekar öppna på sommaren och se över möjligheten att utöka antalet kolonilotter. De förslagen lade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fram vid det senaste nämndmötet i Farsta – och möttes med gehör.

  • Publicerad 09:23, 8 jun 2020

Bland Farstas parklekar är det bara Farstaängen som håller öppet hela sommaren i år. Inte okej i coronatider, anser representanter för de två oppositionspartierna S och V. I en av skrivelserna framför de därför följande budskap: ”Samtliga parklekar och fritidsgårdar i vår stadsdel ska hållas öppna sommaren 2020 med anledning av covid-19”.

I skrivelsen föreslås även att stängningen av parkleken Fagerlid skjuts fram, med motiveringen att läget i dag är ett helt annat än när den grönblå majoriteten tog beslutet om stängningen i december förra året.

– Vi har aldrig velat att den skulle läggas ner, men det här förslaget handlar först och främst om att så många som möjligt ska vara öppna, säger nämndens vice ordförande Marre Mayr (V).

Ska utredas

Samtliga närvarande partier ställde sig bakom att låta förvaltningen utreda om fler verksamheter kan ha sommaröppet. Svaret väntas komma till nästa nämndsammanträde som är den 17 juni.

– Jag är väldigt glad över att man lyssnar på vårt förslag, då kan man inventera i om det finns möjlighet att få fram medel i och med detta, säger Marre Mayr.

10 000 står i kö för en lott

Hon konstaterar också att samtliga närvarande partier ställde sig bakom en annan S- och V-skrivelse. Där föreslås en inventering av kommunalt ägd mark ”utifrån möjligheten att utöka antalet kolonilotter”.

Som SöderortDirekt tidigare berättat står cirka 10 000 personer i kö för att få en markplätt i en koloniträdgård i Stockholm. Bland dem som stämde in i det röda förslaget märks ordförande Kristina Lutz (M), Peter Öberg (L) och Leif Söderström (SD).

– Med beaktandet av att så många nu fått ställa om sina liv utifrån corona tänker vi att det är bra både för fysisk och psykisk hälsa, och för att värna biologisk mångfald, säger Marre Mayr.

Har du någon kolonilott?

– Nej.

Skulle du vilja skaffa en?

– Nej, jag är faktiskt inte så intresserad. Men jag vet många som är det och blickar avundsjukt på de med gröna fingrar och de ambitionerna.