Sergels torg. Trafikborgarrådet vill göra mer bilfritt runt Sergels torg i samband med ombyggnaden. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Gör delar av Sveavägen bilfri

Staden planerar en omfattande renovering av Sergels torg. I samband med det föreslås delar av Sveavägen att göras till gågata. Men trafikkontoret dömer ut idén.

  • Publicerad 19:00, 10 nov 2018

Sergels torg planeras genomgå en omfattande upprustning. Målet är att göra platsen mer attraktiv och en första del i det hela är att byta ut den slitna triangelformade beläggningen.

Samtidigt har trafikkontoret fått i uppdrag att utreda hur det så kallade Soltorget kan göras mer trivsamt.

I en skrivelse föreslår trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att Soltorget förlängs genom att helt eller delvis stänga kopplingen mellan Sergels torg och Sveavägen för motortrafik.  På så sätt skulle ”en större vistelseyta” med bättre koppling för gående mellan Klarabergsgatan och Hamngatan skapas, menar han.

– Det är något vi ska titta på. Det hänger ihop med hela Hamngatan och hur man ska lösa den kopplingen. Men just nu har vi ett problem i att man bygger om hela SEB-huset vilket gör det vårt att göra något på platsen över huvud taget. Men vi ska gå vidare med det hela, det är tanken, säger Daniel Helldén.

Stor rivning i centrala Stockholm överklagas

Planen är att få till ett försök inom ramen för ”Levande Stockholm” och senare fatta beslut om åtgärden ska bli permanent eller inte.

– Det beror på när de här frågorna kan lösas. Helst skulle jag vilja göra det till nästa säsong, men det är för tillfället för tidigt att svara på, säger Daniel Helldén.

Trafikkontoret anser dock att kopplingen mellan Sveavägen och Hamngatan bör hållas fortsatt öppen för motortrafik.

Trafikkontoret vill ha motorkoppling

”Den preliminära bedömningen är att kopplingen behövs för motortrafikens framkomlighet eftersom den ingår i ett viktigt gatunät”, skrivet trafikkontoret i ett svar.

”En avstängning skulle vidare försvåra möjligheterna att göra andra, mer prioriterade omvandlingar där ytor tas från biltrafik till förmån för vistelse, gång- och cykelstråk”, skriver trafikkontoret vidare.

Däremot kommer Soltorget att tillfälligt anläggas med möbler och växtlådor för att öka trivseln innan renoveringen startar.

– De lyfter vissa typer av aspekter, så vi får se hur vi ska göra med platsen. Men som det verkar får vi ta det några vändor till i och med att man ser över hela Hamngatan, säger Daniel Helldén.

Frågan ska tas upp på nästa trafiknämnd.  

Byggs om. Foto: Sacharias Källdén