Visionsbild. Mp vill göra Hamngatan mer framkomlig för gående och cyklister genom att förbjuda biltrafik. Foto: White &Tyréns

Förslaget: Gör Hamngatan bilfri

Stäng av Hamngatan för biltrafik och skapa mer utrymme för gående, cyklister och grönska. Det vill MP i Stockholm som fortsätter sin kamp för att minska bilåkandet i staden.

  • Publicerad 07:00, 21 aug 2018

Miljöpartiet i Stockholm driver frågan om ett bilfritt Hamngatan. Bland annat vill partiet bredda gångbanorna och komplettera dem med fler träd samt bredda cykelbanorna. Körbanan vill man kraftigt begränsa så att den i stället för dagens fem körfält rymmer två, för kollektivtrafik samt på vissa sträckor för taxi och varuleveranser.

– Det skulle bli lite som en fortsättning på Klarabergsgatan fast där har vi ju klippt bort alla körfält. Vi vet att det kommer att behövas viss leveranstrafik och kollektivtrafik på Hamngatan men vi vill kraftigt förbättra framkomligheten för fotgängare och cyklister, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Ny skiss: Så här blir omgjorda Vasagatan

På södra sidan räknar man med att gångbanorna kan breddas med tre meter och på norra sidan med hela sex meter.

– Det här är en gata där man inte behöver den typen av trafik som den är dimensionerad för i dag. I stället skulle det här ge plats till mer gatuliv, uteserveringar, träd och sittplatser, säger Daniel Helldén (MP).

Är det ett vallöfte att göra Hamngatan bilfri?

– Ja, det är en fråga vi kommer att driva, säger Daniel Helldén (MP).

I förslaget blir även Sergelrondellen och delar av Regeringsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan bilfria områden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Exakt hur biltrafiken skulle ledas om vid ett genomförande är inte klart.

Så här vill MP göra Hamngatan bilfri. Foto: Trafikroteln, Stockholms stad