NYTT FÖRSLAG. Första bilden visar stadens förslag. Andra bilden den nya idén med en grönskande park på bron. Foto: Stockholm Stad / Vardag arkitektkontor

Förslaget: Gör om Guldbron till promenadstråk

Slussens guldfärgade bro borde bli grön, anser ett arkitektkontor som lägger fram ett nytt förslag på hur den omtalade bron bör användas.

  • Publicerad 12:16, 7 jul 2020

Guldbron vid Slussen ska koppla samman trafiken mellan Södermalm och Gamla Stan. Men den borde även användas som en park, föreslår nu arkitektkontoret Vardag.

Enligt förslaget kan den östra delen av den guldfärgade kolossen från Kina göras om till en ny parkanläggning, ”Guldparken”, samtidigt som det fortfarande finns plats för dagens framkomlighet av personbilar, kollektivtrafikkörfält, säkra cykelvägar och trivsamma promenadstråk på bron.

– Vi har bevakat frågan en längre tid. Enligt oss är det för mycket fokus på Slussen som en trafikkonstruktion. Vi intresserar oss av stadsutveckling med en sammanvägning av olika intressen och det här är en reaktion på hur Slussen utvecklas och hur man kan vrida det till något bättre. Vi känner att det är akut att reagera och puffa debatten i en bättre riktning, säger Anna Rex, arkitekt och stadsutvecklare på arkitektkontoret Vardag. 

Fullt rimligt

Anna Rex har ett förflutet som stadsplanerare inom Stockholm Stad och vet hur planprocesser och projekt fungerar. 

– Jag tror det fortfarande är möjligt att påverka, om modet finns hos politiken. Det här förslaget vi presenterar skulle verkligen kunna vara rimligt att genomföra, säger hon.

Kolla in Slussens nya bro – får färgen ”guldish”

Problemet, enligt henne och kollegorna på Vardag, är att man glömmer bort grundläggande mänskliga värden som tillhör en stad som folk trivs i och är stolta över, när man enbart fokuserar på en hållbar trafiklösning i Slussen.

Ingen kritik

– Vi vill vara tydliga med att det här inte är någon stor kritik mot projektet. Vi vill bara bidra till att göra något bättre av det som är tänkt. Vi tror det som planeras vid Slussen kan skruvas, med små medel, till något mycket bättre.

Det som föreslås är att Guldbron fortfarande är öppen för trafik, men att två körfält försvinner vilket frigör en yta som ska göras om till ett parkstråk för fotgängare, träd samt ytor får cyklister.

– Slussens funktion som trafikförbindelse blir fortfarande acceptabel. Men vi behöver mycket mer utrymme för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i framtiden. Det får man med vårt förslag.

Försvinner inte det guldiga i Guldbron?

– Det tror jag verkligen inte. Det handlar ju inte om att man åker på en guldmatta. Effekten syns från sidan, och den finns kvar fast med tillägg av grönska och vegetation. Vi tror att Guldbron har potential att bli något som både stockholmare, turister och politiker kan längta till och bli riktigt stolta över.