Visionsskiss. Föreningen Samfundet S:t Eriks vision för Nynäsvägen stämmer inte överens med stadens. "Den ska på lång sikt utvecklas till ett urbant stråk och en mer mångsidig gata", säger Anna-Stina Bokander. Foto: Stockholms stad

Förslaget: Gräv ner Nynäsvägen genom Farsta

Somliga åsikter utmärker sig extra efter att detaljplanen för prestigeprojektet Telestaden varit på samråd. Med den nuvarande detaljplanen finns risk för segregation, menar Samfundet S:t Erik som har ett radikalt förslag på lösning.

  • Publicerad 16:18, 14 feb 2020

Cirka 2 000 bostäder ska byggas i det gamla televerksområdet i kvarteren Vitsand och Mårbacka. För att råda bot på bullret från intilliggande Nynäsvägen planeras slutna kvarter som ska dämpa oväsendet.

Enligt den ideella föreningen Samfundet S:t Erik kommer detta att bilda en "hög och tät mur" som tydligt skiljer Telestaden från Drevviken på andra sidan vägen – samt kan orsaka segregation.

– Jämfört med de andra befintliga lägenheterna som ligger i parklandskap och har trevliga områden runt sig måste det här bli mindre attraktiva bostäder, säger Susanne Ingo, vice ordförande i föreningen.

Nya skisser: Så blir Telestaden i Farsta

Ett alternativ för att stärka sambandet mellan de två sidorna är, enligt Ingo, att i stället sänka eller rent av gräva ner Nynäsvägen. Då kommer man också tillrätta med bullret, menar hon.

– Jag tycker att man ska utreda det. Att staden, Trafikverket och regionens trafikförvaltning samarbetar om det där och ser det långsiktigt.

Rivningshotat torn

Föreningen vill också se ett förbud mot att riva områdets gamla teletorn som enligt Ingo är en "signaturbyggnad". I dag öppnar detaljplanen i stället för att tornet kan stryka med när området förtätas.

Men eftersom det inte finns något konkret användningsområde för tornet, anser stadsbyggnadskontoret inte heller att det finns skäl att förbjuda rivning av det.

– Jag är lite tveksam till att sätta förbud när jag ser att det finns få möjligheter att ta hand om tornet på ett realistiskt sätt, säger Anna-Stina Bokander, stadsplanerare på förvaltningen.

– Samtidigt tänker jag att det ju har ett starkt symbolvärde, det syns på långt håll och jag skulle välkomna om det togs om hand, fortsätter hon.

Inte heller finns det några planer på att gräva ner Nynäsvägen. Men idén dök, enligt Bokander, upp som en tanke i ett "väldigt tidigt skede" av projektet.

– Det är praktiskt ganska svårt, en jätteomläggning och ett stort projekt. Det är helt enkelt inte ekonomiskt realistiskt, säger hon.

Bokander anser inte att detaljplanen skulle medföra någon större risk för segregation.

– Vi försöker jobba för att få in bra boendekvaliteter, blandade upplåtelseformer och tillgång till service. Vi jobbar också med broar och förbindelse för att så gott det går koppla samman Drevvikensidan och Farstasidan.