Hässelbygårdsskolan är en av de skolor vars elever skulle behöva flytta till Råcksta om förslaget går igenom. Foto: Mikael Andersson/Stockholms stad

Förslaget: Hit kan Västerorts skolelever evakueras

I nuläget är fem skolor i Västerort i behov av renovering. Därför föreslår staden att en provisorisk evakueringsskola för 900 elever ska byggas i Råcksta. Där ska eleverna gå när deras skolor renoveras.

  • Publicerad 11:09, 21 maj 2019

På torsdag presenterar staden sitt förslag på en evakueringsskola för utbildningsnämnden. Skolan, som föreslås i Råcksta, ska i turordning ta emot elever från fem skolor i Västerort: Abrahamsbergsskolan, Blackebergsskolan, Grimstaskolan, Hässelbygårdsskolan och Vällingbyskolan.

– Med den här lösningen kan vi få en betydligt snabbare och effektivare renovering av skolorna. Om eleverna skulle vara kvar i sin skola, eller delvis kvar, kan det ta 3–5 år att renovera. Om eleverna befinner sig på annan plats kan renoveringen ta 1–2 år, säger Gunnar Wohlin, grundskolechef i Hässelby-Vällingby.

Modulhus

Evakueringsskolan föreslås vara ett modulhus i tre våningar och ska stå i 10 år. Lokalerna är planerade att ta emot 900 elever och omfattar 38 klassrum. Den ska vara komplett med bland annat matsal, slöjdsal och med idrottstält som etableras i ett senare skede.

– För elevernas miljö är det här absolut en stor fördel och det är ett sätt att snabbare få till stånd bättre skolor, säger Gunnar Wohlin.

Alternativet till evakueringsskolan hade varit att varje skola står för egna evakueringslokaler, men det bedöms som både dyrare och svårare att genomföra på grund av platsbrist.

Konceptskiss över den föreslagna evakueringsskolan. Foto: Stockholms stad

Råckstarondellen

Den föreslagna platsen för den nya skolan är en gräsplätt vid Råckstarondellen, som idag används för snöuppläggning på vintern och som cirkusplats på sommaren.

– I övrigt är det en plats som inte används, och det här är ett väldigt angeläget ändamål. Platsen ligger också väl i förhållande till skolorna, säger Gunnar Wohlin.

Bland annat valdes Grimsta IP bort som plats eftersom det inte fanns tillräckligt bra transportmöjligheter.

För elever som går i de skolor som ligger en bit bort från Råcksta – Abrahamsbergsskolan och Hässelbygårdsskolan – föreslås bussning för lågstadieelever och gratis SL-kort för de äldre.

Turordning

Om allt går enligt planen ska Grimstaskolans elever flytta in i den nya skolan redan till höstterminen 2021 och stanna i två år. Sen är det Abrahamsbergsskolans tur, sen Blackebergsskolan, Vällingbyskolan och sist Hässelbygårdsskolan.

Efter tio år ska skolorna vara färdigrenoverade och vad som skulle hända med den planerade evakueringsskolan då är inte bestämt än, men staden ser att andra skolor i behov av renovering kanske kunde dra nytta av den.

Stockholm Direkt