Ringblomman. Förskolan ligger på Bäckgårdsvägen 10 i Vårby. Foto: Google maps

Förslaget: Lägg ner förskola i Vårby

Antalet barn i förskoleåldern minskar i Vårby. Därför vill nu förskoleförvaltningen att förskolan Ringblomman stängs redan i juli.

  • Publicerad 10:26, 5 maj 2020

Antalet barn i Vårby minskar och enligt kommunens prognoser kommer barnantalet fortsätta minska de kommande tre åren. På grund av det föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att förskolan Ringblomman läggs ner.

De 37 barn berörs kommer vara garanterade plats på någon av de två närmaste förskolorna, Nejlikan och Nyckelpigan. Enligt förvaltningens förslag ska personalen erbjudas nya uppdrag på andra förskolor.

Förslaget innebär att förskolan har öppet fram till den 3 juli 2020. Nedläggningen innebär en besparing för förskolenämnden eftersom lokalhyran går på 781 000 kronor årligen.

Beslut 13 maj

De kommande åren ska nya bostadskvarter byggas inom projektet Vårby udde, där Spendrups bryggeri ligger i dag. Då kommer antalet barn öka i Vårby igen. Men behovet som då uppstår ska enligt förskoleförvaltningen fyllas av nybyggda förskolor i det området.

Politikerna i förskolenämnden ska fatta beslut om nedläggningen den 13 maj.