Torg. Mikael Jämtsved (MP) vill öppna upp för torghandel i Viksjö centrum. Om förslaget blir verklighet återstår att se. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Öppna torghandel i Viksjö centrum

Torghandeln är ett vårtecken på flera håll i Järfälla – men inte i Viksjö centrum. Nu föreslås dock torghandel även där, men om förslaget kan bli verklighet är oklart.

  • Publicerad 16:49, 21 maj 2019

I början av maj drog torghandeln i Kallhäll igång på nytt, efter att torget i centrum blev klart förra året.

Men i Viksjö centrum är det bara tillåtet med tillfällig torghandel i juletid, något som Mikael Jämtsved från Miljöpartiet i Järfälla vill ändra på.

Han föreslog därför i kommunfullmäktige i måndags att centrumet ska få torghandel precis som i exempelvis Jakobsberg och Kallhäll.

– Jag tycker att det precis som i alla andra centrum ska finnas torghandel i Viksjö också. Det ger ett breddat utbud och en ökad konkurrens vilket är trevligt. Nu när ombyggnationen där är mer eller mindre klar tycker jag att man kan öppna, säger Mikael Jämtsved.

Förslaget har nu skickats vidare till de nämnder som berörs, och ett beslut i frågan ska fattas inom ett år.

Oklart om det går

Men enligt Isabelle Myllyluoma, servicehandläggare i Järfälla och en av dem som har hand om torghandeln från kommunens håll, gjordes en utredning om möjlig torghandel inför ombyggnationen av Viksjö centrum.

– I den kom man fram till att det inte går att ha torghandel där. Det är ett virrvarr av olika leveransbilar och varutransporter som måste åka genom centrumanläggningen, så man konstaterade att det inte skulle gå. Men om politiken anser att det är motiverat kan man självklart göra en ny utredning, kanske kan man hitta en lösning, säger Isabelle Myllyluoma.

Stockholm Direkt