Förslaget som avgör Farstas framtid är klart: 3000 nya bostäder planeras vid Drevviken

En total ombyggnad av området runt Drevviken ska ge plats åt 3 000 bostäder. 1 500 av dem byggs på Teliaområdet som blir en viktig länk mellan Farsta centrum och sjön. Nu är är det dags att tycka till om planerna för framtidens Farsta.

  • Publicerad 19:10, 20 maj 2015

Det är ett unikt område som har en stark identitet och en stor betydelse för Farstas historia.

Fram till år 2030 ska Farsta få 8 000 nya bostäder, det är grunden i det stora programmet för Tyngdpunkt Farsta. När planerna nu äntligen är officiella står det klart att mer än en tredjedel av bostäderna planeras vid Drevviken. 1 500 i direkt anslutning till sjön och ytterligare 1 500 på Teliaområdet som snart är helt tömt.

– I dag är Nynäsvägen en jättebarriär mellan Farsta centrum och Drevviken. Så om man bygger bostäder på Teliaområdet länkas de två områdena ihop och möjligheter skapas för att anlägga fler broar över vägen och få en trevligare miljö att röra sig i, säger Anna-Stina Bokander, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Blanda ny och gammal bebyggelse på Teliaområdet

Det är ännu inte beslutat vilka delar av bebyggelsen som kommer att rivas för att ge plats för nybyggen och vilka som ska ska renoveras.

– Det är ett unikt område som har en stark identitet och en stor betydelse för Farstas historia. Så om man kan blanda gammal och ny bebyggelse och på ett förnuftigt sätt ta vara på de byggnader som finns kan det bli en jättespännande plats.

Vill bygga bort bullret

Dock är inte alla byggnader lämpade som bostäder. Teliaområdet byggdes för kontor och vissa lokaler är inte gjorda för att avskärma det buller som uppstår på Nynäsvägen.

– Man bygger längs med lika trafikerade vägar på annat håll i Stockholm så det är fullt möjligt. Men även om det nu byggs hus som en skärm mot vägen måste det vara vackert och välkomnande när man passerar Farsta.

Man planerar även för en grundskola på området och då skulle de byggnader som inte lämpar sig för bostäder kunna utnyttjas till skolan.

Förslaget klart: Riv campingstugorna

Planerna på att bygga så mycket runt Drevviken ingår i den större tanken att vända Farsta mot sjöarna. Runt 400 bostäder och en förskola planeras där Plantagen ligger idag. 590 bostäder byggs vid Farsta sjukhem som töms och rivs. Nu står det också helt klart att staden kommer testa förslaget att riva alla campingstugor vid Hökarängsbadet till förmån för uppemot 700 bostäder och en strandpark.

– Vi vet att den här frågan är kontroversiell men det är inte heller så att det blir 700 bostäder eller inga. Det finns även andra vägar att gå om det efter samrådet ser ut att behövas, säger Anna-Stina Bokander.

Utmaning att skapa fler arbetstillfällen

Planen är att Söderort ska öka med 50 000 arbetsplatser och där spelar Farsta en viktig roll. Men när Telia nu lämnar försvinner i stället 3 000 arbetstillfällen.

– Det är en jätteutmaning för hela Söderort men delvis genereras nya jobb i service och handel när man nu bygger ut. En annan tanke är att Slakthusområdet ska förläggas i det livsmedelscentrum som planeras i Larsboda och då skapas än fler arbetstillfällen, säger Anna-Stina Bokander

Staden förändras och växer

Projektets grundbult är att det med 8 000 nya bostäderna skapas en mer levande och trygg stadsmiljö i Farsta.

– Programmet innebär en stor förändring för hela området. När Farsta planerades gjordes det med höga ideal men staden förändras och växer och då krävs ett stort grepp för att kunna få in nya positiva tillägg i stadsbilden.

Vad händer nu?

Programförslaget ställs nu ut på samråd i biblioteket i Farsta centrum, i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 och på www.stockholm.se/tyngdpunktfarsta fram till den 7 september. Under den tiden får alla medborgare tycka till.

Under Farsta mat- och kulturfestival kan du titta på och diskutera planerna i en tillfällig paviljong på Munkforsplan i Farsta centrum. 27-29 maj kl 12-18.

Efter att programförslaget är godkänt av stadsbyggnadsnämnden inleds arbetet med att ta fram detaljplaner för olika delområden i det stora programmet. Även i det arbetet får medborgarna möjlighet att lämna synpunkter.

Visa merVisa mindre

Fler delar av planen

Här är andra delar av förslaget:

Som vi tidigare har skrivit planeras omkring 1 000 bostäder och stora ytor för kontor, handel och samhällsservice när framförallt parkeringsytorna i Farsta centrum bebyggs.

Man planerar även att bygga uppemot 300 bostäder vid Farsta gård, mellan Farstahallen och Farsta IP.

Längs med Magelungen, mellan Fagersjö och Farsta, ligger planerna för uppemot 750 bostäder och en upprustad strandpromenad kvar.

Visa merVisa mindre