Ny plan. Snart är det dags att tycka till om planerna för Hässelby värmeverk. Förslaget är bland annat att kajen ska få bostäder och promenad. Foto: SWMS Arkitektur/Anna Rönnqvist

Förslaget: Väck liv i Hässelbyverkets kaj

Utifrån nästan 10 000 inkomna enkätsvar har ett förslag tagits fram för vad det ska bli av platsen för Hässelby värmeverk. Nu är det snart dags att tycka till om området igen.

  • Publicerad 11:59, 30 jan 2020

Platsen för Hässelbys gamla värmeverk ska göras om och bli ett bostadsområde. Under förra året samlade staden in enkätsvar för att få en bättre bild av hur folk upplevde platsen idag, och vad de hoppades skulle bli av den.

De nästan 10 000 svaren arbetades sedan in i stadens förslag, som nu presenteras.

– Det har varit intressant att se vilka stråk som är populära, och framförallt hur folk använder området, säger Anton Nylander, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Modellerat. En 3D-ritning över hur det nya området kan komma att se ut. Foto: Stockholms stad

Upprustad promenad

Det förslag som presenteras nästa vecka består bland annat av 1500 bostäder och tre förskolor på platsen för det gamla verket, ute på kajen och i delar av skogsområdet.

Gångstråket mellan värmeverket och Hässelby strandbad ska också rustas upp.

– Vi föreslår större vattenkontakt än vad det är i dagsläget, säger Anton Nylander och fortsätter:

– Också hela kajområdet, som idag är avstängt, blir en annan plats där vi vill tillgängliggöra hela kajens utkant.

Konceptbild över hur Fyrspannsgatan skulle kunna komma att se ut. Foto: SWMS Arkitektur

På platsen för värmeverket skulle bostäder kunna ta plats, som konceptbilden visar. Foto: SWMS Arkitektur

Koppling över vattnet

Ambitionen är också att bygga en koppling mellan kajen och den konstgjorda udden som omsluter småbåtshamnen, i form av en bro.

Den 4 februari går förslaget ut på samråd, då medborgare har tillfälle att tycka till om förslaget. Samrådsperioden pågår fram till 17 mars, med ett samrådsmöte inplanerat 4 mars.

Tidsplan

Samråd
4 februari till 17 mars
Samrådsmöte 4 mars klockan 16–20 i Maltesholmsskolan

Förslaget visas också på:
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
Medborgarkontoret i Bibblerian, Hässelby gårds torg.

Granskning
Augusti 2022

Antagande
Augusti 2023

Staden får tillträde till marken 2025.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt