Stöd från många. Projektet ”Kom i jobb 2019/2020” är ett samarbete mellan många instanser. Foto: Mostphotos

Försörjningsstöd dras ner – mer pengar till jobbhjälp

Kommunfullmäktige har beslutat att skära ner försörjningskostnaderna med fem miljoner kronor. Nu startar projekt ”Kom i jobb 2019/2020”.

  • Publicerad 16:00, 8 feb 2019

Projektet är gemensamt initiativ från kommunledningskontoret, utbildningskontoret och socialkontoret. Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beviljat projektansökan om medel, och nu går ärendet till kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kunna starta redan i mars.

– Tanken är att vi ska hitta en kombination av utbildning och jobbanställningar, och erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden och har levt på försörjningsstöd under en längre tid att få arbete. Det finns en stor målgrupp som är i behov av det stödet, säger Johan Boström, arbetsmarknadschef på Upplands-Bro kommun.

Det kan ha varit längre sedan de här personerna gick i skolan, så idén är alltså att fylla på med kunskaper som kan behövas för att de ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om utbildning i lager och logistik eller teknik.

– Det är själva nytänket. Det är väldigt skräddarsytt, säger Johan Boström.

100 personer ska få hjälp

”Kom i jobb 2019/2020” är ett tvåårigt projekt och förutsätter två nya heltidstjänster. Projektet är ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, lokala företag, socialkontoret, integrations- och näringslivsenheterna samt Vuxenutbildningen. Omkring 100 personer ska få hjälp in i arbetslivet. Projektbudgeten är uträknad till 3,8 miljoner kronor, och målet är att genom projektet minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med fem miljoner kronor.

I ansökan om medel till projektet finns att läsa att ut­över denna nedskärning kommer även extratjänster som arbetsmarknadspolitiskt verktyg att upphöra under 2019.

”Det innebär att minst 28 individer riskerar att gå från anställning till arbetslöshet, social utsatthet och, i förlängningen, att fler individer och familjer tvingas till försörjningsstöd.”

– Det är en stor utmaning för hela kommunen – samtidigt som det finns m öjligheter, eftersom kommunen växer och det kommer hit fler företag. Det här projektet kommer att betyda mycket för många personer. Det är ett välkommet projekt, säger Johan Boström.

Lokal upphandling – så ska Håbo bli bäst

I Håbo är det sällan lokala företag lyckas vinna uppdraget när kommunen gör en offentlig upphandling. Det ska det bli ändring på. – Inom fem år ska vi vara bäst i Sverige, säger Malin Bergman...fredag 5/7 9:47

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt