OVAN. Här är den ny skolan i Huvudsta sedd från ovan (med grönt tak), i korsningen av Armégatan och Storgatan. Foto: Solna stad/Visbyark

Första bilden på nya skolan

Här är den första bilden på hur Huvudstas nya skola kan komma att se ut. Nu ska detaljplanen ut på samråd.

  • Publicerad 10:44, 11 apr 2019

Solnas skolplan har orsakat en het debatt, framför allt i Bergshamra där Raoul Wallenbergskolan har fått tillstånd att öppna en högstadieskola i Bagartorp hösten 2021. Samtidigt läggs högstadiet i den kommunala Bergshamraskolan läggs ner.

Men även i centrala Solna har framtidens skolor blivit en inflammerad fråga. Den skolbyggnad för cirka 800 elever i korsningen av Armégatan och Storgatan som nu presenteras utgår från att Tallbackaskolan avvecklas, något som har väckt protester på många håll.

Den nya skolan, som successivt ska ta över elever från Tallbacka, beräknas stå färdig 2022 och får tre våningar efter Armégatan. I hörnet och efter Storgatan får skolan fem våningar. Idrottssalarna placeras högst upp i den del som har fem våningar. Delar av byggnaden är tänkt att vara upplyst dygnet runt för att skapa trygghet i gaturummet, skriver förvaltningen i detaljplaneförslaget.

Granbackaskolan med årskurserna f-5 blir en f-3 skola när Huvudstaskolan står färdig 2022.
 
 
 
 
 
 

FRAMTID. Så här kan den nya skolan i Huvudsta komma att se ut, sedd från Storgatan. Foto: Solna stad/Visbyark

Stockholm Direkt