Halva Årstafältet är just nu en enda stor krater. Här byggs de nya dammarna. Foto: Sacharias Källdén

Första bilderna från jättebygget på Årstafältet

De första husen börjar inte byggas förrän om två år, men det är mycket som ska bli klart innan dess och tidsplanen är tajt. Vi fick en rundtur på Årstafältet.

  • Publicerad 08:00, 9 feb 2020

Arbetet med att förvandla ”Söderorts gröna lunga”, som Årstafältet kallas av många, till en helt ny, innerstadslik stadsdel för 15 000 personer, rullar på utan avbrott. I år väntas fyra detaljplaner med 1 800 bostäder skickas ut på granskning och bygget kommer att pågå i minst 13 år till.

Stora dammar mitt på fältet

Fältet liknar just nu ett månlandskap, med en jättelik krater i mitten. Det är det som ska bli den nya dammen, fyra gånger större än den gamla. Dammarna är svåra att bygga, förklarar stadens byggledare Mats Nordin.

– Det är stora schakter med mycket lera, det kräver mycket av entreprenörerna. Här kommer dagvattnet, alltså regnvatten, från stora delar av Söderort filtreras och renas. Så det kommer inte gå att bada här, säger han.

Han lotsar oss runt grävmaskiner och lastbilar, förbi stora hål i marken och smala passage. Totalt den här dagen arbetar ett 30-tal personer med tio grävmaskiner, två spontmaskiner och ett 20-tal lastbilar. De spränger berg, borrar och kör ned spont i marken, gräver och svetsar. Korridorer skapas för att lägga rör som är upp till två meter i diameter, vissa så djupt som nio meter ned i marken.  

De nya dammarna blir betydligt större än den som låg på fältet tidigare. Foto: Sacharias Källdén

Runt dammarna anläggs en strandpromenad i form av ett trädäck. Foto: Sacharias Källdén

Husen som ska byggas på fältet ska ”matas” med allt från vatten och avlopp, el, fiber till telefoni och fjärrvärme, förklarar Mats. Även ledningar för sopsug och gatubelysning ska få plats i marken.

– Det är ett stort nät av ledningar och allting måste bli rätt från början.

Alla rör byts ut

En nästan 100 år gammal dagvattenledning löper rakt igenom Årstafältet idag, från Huddingevägen mot Årsta partihallar, och den ska bytas ut.

– Det är en svårighet att hela tiden ha ett fungerande nät i backen, medan vi jobbar med det. Alla ledningar måste bytas ut medan de är i drift. Om det regnar mycket passerar 3000 liter vatten i sekunden i de här rören, det får inte bli stopp som du förstår. 

En annan utmaning är att marken är gammal sjöbotten, alltså väldigt mjuk. I princip allting måste förstärkas genom att man blandar leran med kalk-cement en bit ned i marken för att göra den mer stabil.

Byggledare Mats Nordin. Foto: Sacharias Källdén

Staden har ordnat så att (nästan hela) lekplatsen i Valla kan användas. Foto: Sacharias Källdén

Tidningen har berättat tidigare att många Vallabor störs av buller och det har lett till flera åtgärder på fältet. Bland annat har maskiner byggts om med extra ljudisolering, man har monterat isoleringsmatta i motor- och kompressorrum och förlängt kåpan runt borrar för att kapsla in ljudet. Arbetena på fältet pågår vardagar klockan 07-22, och inga högljudda arbeten nära bostäder kvällstid.

Gammal apel få stå kvar

Samma Vallabor hörde också av sig till tidningen efter att deras gård hägnats in och träd och buskar tagits bort för drygt ett år sen. I år ska den marken ”fin-återställas” med nya träd, buskar och grillplatser och i höstas blev en ny lekplats klar mellan Sandfjärdsgatan 46 och 54.

Det gamla Årstafältet är nästan helt bortgrävt på den här delen av fältet, som hägnats in som arbetsplats. Det som finns kvar är fornminnet Göta landsväg, skyddat med byggstängsel för att ingå i nya stadsdelen, och ett väldigt gammalt apel-träd som inte får röras.

– Det är viktigt att komma ihåg att när allt är klart kommer vi ha ett grönområde kvar på fältet som är ungefär lika stort som Skansen, med både aktiviteter och fria ytor, säger Mats.

Skiss över fältet och de olika byggetapperna. Foto: Stockholm stad

När byggs vad på fältet?

Här nedan förklarar vi skissen ovan.

Etapp 1, rosa: I första etappen byggs 1 000 nya bostäder, varav 125 studentbostäder, och 15 stadsradhus, butikslokaler, tre förskolor och delar av parken. Gator och parker 2018–2021, bostäder 2021–2025.

Etapp 2 + 3 grön: Etapp 2 norra innehåller ca 500 nya lägenheter och lokaler för service och handel, medan etapp 2 södra blir fem nya kvarter med ca 630 lägenheter, två förskolor och en stor mataffär (Ica). I etapp 3 planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola och en idrottshall. Gator och parker 2022–2024, bostäder 2024–2027.

Etapp 4 ljusblå: I etapp 4a byggs cirka 675 nya lägenheter och en stor förskola och i etapp 4b planerar staden för 250 hyresrätter och en grundskola för 900 elever. Gator och parker 2024–2026, bostäder 2026–2028. 

Etapp 5, lilablå: Etapp 5 innehåller 950 bostäder och två-tre förskolor. Gator o parker 2025-2028, bostäder 2027-2030.

Etapp 6+7+8, vit, kommande områden, innefattar i dagsläget cirka 1800 bostäder. Gator och parker 2025–2031, bostäder 2027–2033.

Mer info om bygget finns på vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet. Vill du ha nyhetsbrev om vad som pågår på fältet skickade till dig på mejl, mejla arstafaltet.expl@stockholm.se.

Göta landsväg syns till höger i bild, det 300 år gamla trädet rakt fram och en glimt av den gamla stenbron. Foto: Sacharias Källdén

Den 100 år gamla vattenledningen syns korsa diagonalt genom korridoren, de nya rören syns med sina öppningar. Foto: Sacharias Källdén