Planer. En ny stombusslinje planeras mellan Arninge och Vallentuna. Foto: Mostphotos

Första steget för en ny stombusslinje i Norrort

Nu börjar arbetet med att ta fram en plan för en ny stombusslinje mellan Arninge och Vallentuna. Under våren kommer en studie ta fart för att se hur den nya busslinjen kan komma att bli.

  • Publicerad 11:19, 28 jan 2019

Region Stockholm och Trafikverket har tillsammans tagit fram satsningen "Grönt ljus stombuss", som syftar till att binda samman Stockholmsregionen och minska restiden och miljöpåverkan.

Under 2019 kommer trafikförvaltningen och Trafikverket, i samverkan med Täby och Vallentuna, utföra en så kallad åtgärdsvalsstudie för att se över möjligheterna till en ny stombusslinje mellan Arninge och Vallentuna.

Framkomlighet och attraktiva restider

Busslinjen finns med i länets stomnätsplan som antogs i trafiknämnden redan i februari 2014. Ola Karlsson arbetar på trafikförvaltningen med strategisk utveckling och planering, och berättar att studien innebär att man utreder åtgärder för att ge busstrafiken god framkomlighet, och bra restider för resenärerna.

– I stråket Vallentuna-Arninge kommer det förutom framkomlighet för busstrafiken även att identifieras och utredas övriga brister som finns längs vägen, som exempelvis trafiksäkerhetsproblem eller behov av förbättrade förutsättningar för cykeltrafiken, säger Ola Karlsson.

Finns det någon tidplan för stombusslinjen?

– Arbetet kommer förhoppningsvis att dra igång den närmsta månaden. När en framtida stombusslinje mellan Arninge och Vallentuna och vidare västerut bli klart är inte bestämt. En möjlighet är att få igång trafiken i samband med att Arninge resecentrum öppnas, säger Ola Karlsson.

Trafikregionrådet postiv

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, tycker att det här är ett bra steg i rätt riktning.

– Det är bra att vi nu kan ta ett gemensamt steg framåt för att förverkliga en utvecklad stombusstrafik, detta i en del av länet som växer snabbt och där en kapacitetstaket kollektivtrafik utgör en viktig del för utvecklingen, säger Kristoffer Tamsons.

Han fortsätter:

– Viktigt att detta arbete nu görs tillsammans med Trafikverket, Täby och Vallentuna. En stombuss kräver tydliga och långsiktiga insatser och anpassningar i väginfrastrukturen. Då krävs det en gemensam bild av vad som ska göras och av vem. 

Mimmi Skarelius Lille, strategisk trafikplanerare på Vallentuna kommun, berättar att man i och med studien samtidigt kommer se över Arningevägen.

– I samband med åtgärdsvalsstudien kommer man göra en liknande studie för Arningevägen, så det blir två processer i en, säger hon.

Mordmisstänkt pojke kan ha lidit av allvarlig psykisk störning

Nyheter Rekommenderas genomgå större utredning Tonåringen som misstänks för mordet på en jämnårig kamrat kan få genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.måndag 19/8 14:31

Ingen kat(t)astrof – här går Kyrkbyns fyrbenta säkert

Nyheter KOLLA FILMEN: Gulliga tassar på övergångsstället Micke Andersson och hans son tyckte att vägen var osäker för områdets katter. Genom ett gediget arbete löste de säkerhetsfrågan genom ett speciellt övergångsställe.måndag 19/8 11:55
Stockholm Direkt