Planen är att en förstudie om en eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden ska inledas i höst. Foto: Mikael Andersson

Försvaret kan få nytt högkvarter – i Järfälla

I dagsläget har Försvarsmakten sitt högkvarter på Lidingövägen på Östermalm. Men i framtiden kan det vara en ny adress som gäller – i Barkarbystaden, närmare bestämt.

  • Publicerad 11:59, 29 aug 2018

Järfälla kommun ska ihop med Försvarsmakten och Fortifikationsverket teckna ett avtal om en förstudie. Studien gäller en eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter på Östermalm, och flyttlasset skulle gå till Barkarbystaden.

– Det här skulle innebära att vi fyller Barkarbystaden med dagliv, det rör sig om tusentals anställda som skulle arbeta på högkvarteret. Det här skulle bli den största etableringen i Järfälla i modern tid, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, till StockholmDirekt.

Han menar att tryggheten i området skulle öka i och med att dagbefolkningen blev så pass mycket större, men pekar samtidigt på att det är viktigt att högkvarteret passar in i området.

Kan man vänta sig stängsel och säkerhetsvakter runt högkvarteret, om det skulle bli aktuellt med en etablering i Barkarbystaden?

– Nej, det behöver det inte bli. Man vill ha ett avstånd till byggnaden, men vi vill att det ska integreras i staden så långt det är möjligt. Det är precis sådana här saker vi får titta på det närmaste året, säger Claes Thunblad.

Ligger nära tunnelbanan

Fastigheten som ska undersökas ägs i dag av Fortifikationsverket, och ligger nära den framtida tunnelbanan i området.

Måndag den 3 september fattar kommunstyrelsen i Järfälla beslut om att ingå avtalet om en förstudie med Försvarsmakten och Fortifikationsverket.

Förstudien planeras starta nu i höst och ta ungefär ett år. Resultatet av den blir underlaget för ett eventuellt flyttbeslut.

Planen: 800 nya arbetsplatser till Barkarbystaden

Planen. I det rödmarkerade området är planen att Försvarsmaktens högkvarter skulle kunna ligga i framtiden. Foto: Järfälla kommun