STOPPAS. Planerna på att förvandla den gamla tågtunneln i Skanstull till cykelspår har fastnat. Foto: Andreas Jennische

Försvaret stoppar planerna på cykeltunnel vid Skanstull

Cykeltunnel, prunkande park eller varför inte skidspår? Visionerna för det övergivna gamla tågspåret i Skanstull har varit många. Men nu har stadens planer stupat. Försvarsmakten behöver spåret om det blir krig.

  • Publicerad 12:04, 1 jun 2017

Odlingarna På spåret. Foto: Andreas Jennische

Under de senaste fem åren har det forna tågspåret vid Eriksdalsbadet i Skanstull använts för odling och kaféverksamhet, under föreningen Trädgård på spårets vingar. Men på grund av vandalisering och nedskräpning har föreningen tröttnat, och håller nu på att avveckla sin verksamhet.

På sikt har det gamla tunnelspåret planerats bli cykelväg eller parkmark, i samband med det nya bostadsområdet som planeras vid Södra Skanstull. Men det omfattande projektet är ännu i sin linda – programförslaget med 750 nya bostäder, parker, lokaler och hotell beräknas ha byggstart som allra tidigast 2019 – om inga överklaganden sker.

Södermalms gamla tågtunnel hetare än någonsin efter nya uppgifter

Exploateringskontoret har sedan februari i fjol haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att omvandla den gamla tågtunneln till cykelstråk – men den utredningen har ännu inte startat.

Och nu kommer nästa bomb.

Någon prunkande park eller cykeltunnel på platsen kommer inte att bli av. Detta eftersom Försvarsmakten, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och landstinget, kräver att spåret behålls intakt – för att kunna användas om det blir krig.

– Sedan 2015 har vi fått i uppdrag av regeringen att ha totalförsvarsberedskap. Det betyder att vi måste ha spåret tillgängligt för att kunna frakta förnödenheter, eller människor om det blir riktigt illa, till Södersjukhuset, säger Anders Ferdinandson, samhällsplanerare på Försvarsmakten.

Hur länge spåret kommer vara tingat av Försvaret är oklart, eller som Anders Ferdinandson uttrycker det: "det är som att fråga hur länge vi har behov av sjukhus". Det finns ingen planerad upprustning av spåret, så vitt han känner till.

Är det här förenligt med några förändringar vid spåret, som en park eller liknande?

– Bedömningen nu är att det inte går att göra några förändringar, den funktion spåret har i dag är den funktion som vi beräknar kommer behövas.

Trädgård på spåret har odlat på platsen under de senaste fem åren. Men nu försvinner de. Från vänster: Philipp Olsmeyer, Lisa Kopp och Max Zinnecker. Foto: Andreas Enbuske

"Sista ordet inte sagt"

Men trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har inte gett upp hoppet om att få till en cykeltunnel för pendlarna längs Årstaviken.

– Jag tror att det vore en bra lösning med en cykelväg. Men vi har fastnat, när Försvaret säger att det är i rikets intresse att behålla spåret kan vi inte göra något åt det. Men vi för en dialog. Det sista ordet är ännu inte sagt.

Södermalms populära odling vandaliserad igen

Staden söker ny arrendator

Även om Försvarets veto inte tillåter några ombyggnationer, skulle mindre verksamheter – som Trädgården på spåret – fortfarande kunna vara ett alternativ. Men trots att föreningen nu packar ihop, har staden har ännu inga konkreta planer på hur spåret ska användas hädanefter.

– Det är klart det är önskvärt att ha verksamhet där ur en trygghetsaspekt, eftersom det ligger avskilt. Vi söker ny arrendator och har ett par intressenter. Folk får gärna höra av sig om de har förslag, man kan tänka sig kortare kontrakt på ett år i taget, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

Tidigare tunnelplaner

Stockholm low line

Centerpartiets förslag från i höstas går ut på att spårområdet görs om till en lokal variant av det populära promenadstråket The High Line i New York.

– I New York har man byggt ett promenaddäck vid spåret och det är precis vad vi också vill göra. På vissa ställen kan nog däcket gå parallellt med spåren men där det är smalare måste det kanske läggas ovanpå. Men så långt det går vill vi att det gamla spåret ska synas, har Karin Ernlund sagt om saken.

Skidtunnel

Efter förfrågningar från svenska skidförbundet om satsningar på året runt-spår lanserade 2009 Madeleine Sjöstedt, då idrottsborgarråd för Folkpartiet, idén att göra om tunneln till skidspår. Saken utreddes men landade aldrig i något skarpt förslag.

Inglasad skidtunnel

En vidareutveckling av Madeleine Sjöstedts idé från Rundquist arkitektkontor från 2012. Enligt deras förslag borde skidtunneln glasas in och avslutas i en ny multisportanläggning. 

Visa merVisa mindre