Flyttplaner slopas. Försvarsmaktens högkvarter blir kvar på Lidingövägen 24 på Östermalm. Foto: Lasse Sjögren/Försvarsmakten

Försvarets högkvarter blir kvar på Östermalm

Planerna med att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Gärdet till Barkaby slopas. Detta eftersom man efter analysen inte bedömer fördelarna som tillräckliga.

  • Publicerad 14:46, 16 mar 2020

I augusti 2018 skrev vi om att Försvarsmakten inlett en förstudie med Järfälla kommun och Fortifikationsverket för att undersöka möjligheterna att flytta deras högkvarter från Lidingövägen på Gärdet till Barkabystaden.

Sedan dess har konsekvenserna av flytten analyserats.

Nu meddelar Försvarsmakten att deras högkvarter stannar kvar i sina lokaler på Gärdet, något Fastighetsvärlden var först med att rapportera om.

För många risker

I ett pressmeddelande skriver Försvarsmakten att man kommit fram till att "fördelarna med en placering i Barkaby inte är tillräckligt stora för att motivera en flytt som skulle påverka högkvarterets verksamhet under en tioårsperiod" – något man kommit fram till flytten skulle innebära.

Man skriver också att en flytt till Barkarby riskerar att "äventyra en fokuserad och robust ledning av myndigheten", med hänvisning till att Försvarsmakten står inför många utmaningar och en betydande tillväxt den närmaste framtiden.

Att ha högkvarteret i Stockholm har också fördelar, menar man. Det underlättar samverkan mellan myndigheter och uppdragsgivare som Försvarshögskolan och Försvarets materielverk till exempel.