Här på Bygdegårdsvägen i Stortorp, Trångsund, stod två villor byggda på 80-talet. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Förtätning i villaområden retar grannar - nu ändrar kommunen sina rutiner

Huddinge kommun byter nu arbetsmetod kring villorna som rivs och ersätts med lägenheter i de klassiska villaområdena. Nu ska grannar informeras innan beslut om bygglov tas. Och det ska ställas tuffare krav på byggbolagen.

  • Publicerad 14:24, 2 okt 2017

– Vi ska vara mer generösa med information, innan klubban faller i nämnden, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

HuddingeDirekt har i flera artiklar berättat hur allt fler byggbolag utnyttjar möjligheten att köpa, riva och bygga nytt med ett tydligt mål: att maxa byggrätten med lägenheter. Mitt i de klassiska villaområdena.

Utvecklingen har fått många grannar att se rött. Särskilt i Stortorp i Trångsund, där flera liknande bygglovsärenden överklagats. Då kommunen anser att bygglovet följer detaljplanen har grannarna fått information först efter beslutet om bygglov har fattats.

– Det skapar irritation och oro att få information så sent i processen. Vi ska nu informera grannarna innan kommunen har formerat sin ståndpunkt, säger Christian Ottosson.

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

Nya rutiner i villaområden

Nu inför kommunen alltså nya rutiner för att hantera bygglovsärenden i villaområdena.

– När en bygglovsansökan för att bygga flerbostadshus i villaområden kommer in till kommunen ska de närmsta grannarna få hem ett brev med information om vad som är på gång.

Grannarna ska få veta vad den sökande vill göra, till exempel hur många lägenheter de vill bygga på tomten. Kommunen ska också lämna ut kontaktuppgifter till den tjänsteman som jobbar med ärendet, samt information om vilket datum som politikerna i nämnden fattar beslut.

Expert: Bygga i villaområden löser bostadsbristen

Tuffare krav på byggbolag

Kommunen skärper också kraven som ställs på byggbolag som ska riva ett hus, innan beslut om rivningslov.

– Vi ska kräva in fler uppgifter för rivningsplanen än vi gjort tidigare. Bland annat uppgifter och underlag om vilket material man ska hantera, om det finns farligt avfall och i vilka mängder, säger Christian Ottosson.

Anledningen är bland annat rivningen som HuddingeDirekt berättat om på Hjärtervägen i Stortorp. Här har byggbolaget brustit i hanteringen av farligt avfall. Arbetsmiljöverket och gränspolisen har varit här och gjort razzior. Rivningen har stoppats av kommunen.

– Vi har konstaterat att det funnits brister i underlaget vi fick in där. Vi vill göra mer för att försäkra oss att rivningen ska gå rätt till. Vi ska också göra flera arbetsplatsbesök vid pågående rivningar. Det handlar om att värna om grannarnas hälsa och livskvalitet.

Ska ni kontrollera att byggbolagen har rätt kompetens?

– Vi har begränsade möjligheter i lagen att ställa krav på vem som utför en rivning. Vi vill däremot få information om det förekommer oegentligheter.

Större fråga

Frågan hur villaområden som Stortorp ska utvecklas i framtiden är dock en större fråga. Här har kommunen tolkat detaljplanerna som att det är tillåtet att bygga flerbostadshus.

– Om man inte har full koll på sin detaljplan kan man också bli överraskad över det som kommer att byggas. Men jag tycker vi har en hemläxa att göra. Vi behöver lyssna in synpunkter som finns innan vi kan ta ställning hur vi ska utveckla våra villaområden, säger Christian Ottosson.

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Förtäta bland villor?

Små villor på stora tomter. Så ser det fortfarande ut på många håll i Huddinge. Nu utnyttjar allt fler byggherrar möjligheten att köpa, riva och bygga nytt med ett tydligt mål: att maxa byggrätten med lägenheter. Mitt bland villorna.

Vad och hur som får byggas på en tomt regleras i en detaljplan, som också styr om bygglov beviljas eller inte.

Men många detaljplaner i Huddinges villaområden är gamla, från 1930-talet och framåt. Begränsningarna ser olika ut. De har kommit till under perioder med olika stadsbyggnadsideal och under olika kommunledningar.

Nu växer Stockholm kraftigt. Huddinge, Stuvsta och Trångsund är mer centrala lägen idag än för bara tio år sedan.

Samtidigt som villaägare cashar in i ökade fastighetsvärden får allt fler kommersiella bolag upp ögonen för områden som Stortorp: villaområden nära kollektivtrafik.

Vissa planer ger utrymme att exploatera mer än vad som hittills skett. Bostadsbristen skapar ett omvandlingstryck, särskilt i klassiska villaområden med generösa detaljplaner. Om du kan regelverket kan du också utnyttja det för att bygga så mycket som möjligt.

Visa merVisa mindre