Anna-Pia Ewerlöf är biträdande rektor på äppelviksskolan. Höglandsskolan tog emot sina första nyanlända elever för ett år sedan. Olle Burell är skolborgarråd i Stockholm. Foto: Mikael Andersson/Stockholms stad

Fortfarande flest nyanlända elever i ytterstan

De rödgröna lovade jämnare fördelning av nyanlända elever bland Stockholms skolor men fortfarande hamnar de flesta i ytterstaden. I Bromma har skolorna dock ökat sitt mottagande, även där man tidigare knappt haft några nyanlända alls.

  • Publicerad 16:17, 30 mar 2017

Trots löften och åtgärder från staden råder det fortfarande snedfördelning av nyanlända barn och ungdomar på Stockholms skolor. Det visar en genomgång som Bromma Tidning har gjort över hur många nyanlända elever som skolorna tagit emot under de senaste tre terminerna.

Till skillnad från hösten 2015, när endast runt femton skolor tog emot nyanlända, finns i dag nyanlända på över hundra av Stockholms skolor. Men de skolor som tagit emot flest ligger alla fortfarande i ytterförorterna. Detta trots att man på flera skolor byggt nya paviljonger och att skolorna fick direktiv att starta förberedelseklasser.

Rinkeby-Tensta, ett område med 35 000 invånare, har tagit emot 557 nyanlända. Detta samtidigt som Norrmalm, som har nästan dubbelt så många invånare, inte tagit emot fler än 60.

Hade fel

Inga-Lill Hägglund, chef för mottagandet av nyanlända på utbildningsförvaltningen, hade hoppats att samtliga Stockholms skolor skulle ta emot nyanlända men såhär i slutet av mars 2017 kan det konstateras att hon hade fel.

– Ja, men det är ett långsiktigt arbete. Vi är på rätt väg och jag är övertygad om att samtliga skolor kommer ta emot nyanlända på sikt, säger hon.

Bromma, med 76 000 invånare, har tagit emot 299 nyanlända de senaste tre terminerna. I topp i Bromma ligger Blackebergsskolan, som länge varit en av de skolor som tagit emot nyanlända i Stockholm. Sedan hösten 2016 har skolan mottagit 92 nyanlända elever.

Nytt. Höglandsskolan tog emot sina första nyanlända elever för ett år sedan. ”Språket är svårt. Vi förstår mycket, men det är svårare att prata själv”, sa Zia Khan Alozai (t h), när tidningen besökte skolan i januari. Mitten: Sadeq Ibrahimi i mitten, t v fritidsledare Kaveh Pakjoo. Foto: Mikael Andersson

”Gjorde studiebesök”

Men även Alviksskolan, Södra Ängby skola och Höglandsskolan har separat tagit emot minst 30 elever eller fler. Äppelviksskolan har tagit emot 42 nyanlända elever. Mottagandet har dels skett genom samverkan med andra skolor men också genom det fria skolvalet.

– Vi gjorde studiebesök i andra områden som tagit emot många nyanlända, och har efter det byggt upp ett eget arbete kring mottagandet. Vi har anställt en ny
lärare och många befintliga lärare har vidareutbildat sig. Så fort vi fick direktiv om att alla skolor skulle ha en förberedelseklass gjorde vi plats för en sådan, så vi var redo när så många sedan kom under våren 2016, säger Anna-Pia Ewerlöf biträdande rektor på Äppelviksskolan.

Flera orsaker

Anledningarna till att det fortfarande råder stor snedfördelning tycks vara många.

En av dem är att närhetsprincipen ska råda när ett barn får sin skolplats. Eftersom de flesta asylboenden är placerade i ytterstaden blir det också där som barnen får gå i skolan. Denna bild bekräftas av skolborgarrådet Olle Burell (S).

– Vi har å ena sidan bostadssegregationen, och å andra sidan det faktum att de flesta vill ha sin skola nära hemmet. Det är två naturlagar vi kämpar emot, säger han.

För att få bukt med segregationen krävde Malmö att samtliga skolor skulle erbjuda ett visst antal platser i förhållande till sin storlek. I Stockholm gick man inte så långt, utan bestämde att varje plats som blir ledig när en elev flyttar ska gå till en nyanländ.

– Bromma har blivit bättre på att ta emot nyanlända jämfört med 2015. Det har innerstaden också blivit, men där är det trängre än i Bromma och därför har vissa skolor där tagit emot färre. I Bromma ser vi också goda skolresultat bland de nyanlända eleverna, vilket är en mycket positiv utveckling, säger grundskolechef i Bromma, Bo Andersson.

Så många nyanlända har Brommas skolor tagit emot 2016-hösten 2017

Blackbergsskolan (F-6): Totalt 92 nyanlända elever (83 elever 2016, 9 elever 2017).

Äppelviksskolan: Totalt 42 nyanlända elever (20 elever 2016, 15 elever 2017).

Alviksskolan: Totalt 37 nyanlända elever (32 elever 2016, 5 elever 2017).

Höglandsskolan: Totalt 30 nyanlända elever (29 elever 2016, 1 elev 2017).

Södra Ängby skola: Totalt 29 nyanlända elever (34 elever 2016, 5 elever 2017).

Nya Elementar: Totalt 25 nyanlända elever (19 elever 2016, 6 elever 2017).

Abrahamsbergsskolan: Totalt 24 elever (23 elever 2016, 1 elev 2017).

Mariehällsskolan (F-6): Totalt 15 nyanlända elever (11 elever 2016, 4 elever 2017).

Ålstensskolan: 2, Norra Ängby skolor, Smedslättsskolan: 1, Ulvsundaskolan, Beckombergaskolan:0.