Dröjer. Hur ska Stadsbiblioteket rustas? Kommer verksamheterna i basaren mot Sveavägen, bland annat McDonalds, att vara kvar? Det återstår att se. Foto: Sacharias Källdén

Fortfarande oklart hur Stadsbibblan ska rustas

I flera år har det diskuterats hur Stadsbiblioteket ska renoveras och byggas ut. Nu är arbetet pausat i väntan på formellt beslut om Internationella bibliotekets flytt till Kungsholmen.

  • Publicerad 14:06, 1 mar 2019

Det har länge varit tal om att Stadsbiblioteket ska rustas upp. 2014 var tanken att en brittisk arkitektfirma skulle få uppdraget att rusta byggnaden och 2015 var planen att biblioteket skulle expandera och att lokalerna i gatuplan, de så kallade basarerna, också skulle ingå i bibliotekets verksamhet.

McDonalds på Sveavägen flyttar efter 41 år i samma lokaler

Men mycket har hänt på vägen. På grund av ekonomiska skäl utredde staden två olika förslag parallellt. Det ena där man tar basarerna mot Sveavägen i anspråk och renoverar biblioteket invändigt. I det alternativet planerades Internationella biblioteket integreras med övriga biblioteket och verksamheten i Annexet försvinna.

Det andra alternativet, "renoveringsalternativet" kallat, går i huvudsak ut på att renovera, förbättra inomhusmiljön och bygga en ny entré från Sveavägen i en av lokalerna i gatuplan.

Kungsholmens bibliotek ska utökas

Under hösten 2018 analyserades förslagen men nyligen kom ett nytt besked: nämligen att Internationella biblioteket flyttar från Annexet på Odengatan till Kungsholmens bibliotek. Något formellt beslut är inte fattat men flytten gör att upprustningsprojektet för Stadsbiblioteket är tillfälligt pausat.

– Hur kommer flytten att påverka de olika alternativen? Det kan bli så att vi kommer att få ta fram nya reviderade förslag efter den så vi avvaktar det beslutet, säger Lena Johanson, projektledare på fastighetskontoret.

Ett formellt beslut om flytten väntas tas på nästa möte i kulturnämnden den 5 mars.