Sviktande. Förtroendet för kommunledningen sviktar bland kommunledningskontorets anställda. Foto: Rolf Andersson

Förtroendet dalar för Vallentunas ledning

En medarbetarenkät visar att cirka hälften av de anställda på kommunledningskontoret inte har förtroende för ledningen. Kommunledningen svarar att det beror på förra årets ekonomi.

  • Publicerad 16:39, 14 feb 2019

Vartannat år genomför Vallentuna kommun en medarbetarundersökning, där de anställda får ge sin syn på hur det är att arbeta inom kommunen.

Många av de omkring 50 frågor som ställs får till störst del positiva svar. Men när det kommer till frågor om de anställda har förtroende för kommunledningen, och om man anser att ledningen är öppen och ärlig i sin kommunikation är det en avdelning som sticker ut.

Av de anställda på kommunledningskontoret svarar 48 procent nej på första frågan. På den andra frågan svarade över hälften, 57 procent, nej.

Antalet negativa svar har fördubblats sedan 2016.

Annika Hellberg är ekonomichef på kommunen och tillförordnad kommundirektör. Hon vill poängtera att det totala resultatet för hela kommunen, där 32 procent svarade negativt på frågan om förtroende, och 33 procent svarade negativt om öppenhet och ärlighet, inte avviker från andra kommuner i landet.

– Våra resultat ligger generellt sett på en genomsnittlig nivå. Vi har dock betydligt högre ambitioner än så. För att vi ska skapa det Vallentuna vi drömmer om måste våra medarbetare och deras arbetssituation stå i fokus. Skälet till att vi undersöker vad medarbetarna tycker är att vi ska kunna förbättra oss, säger Annika Hellberg.

Hur ser du på att 48 procent på kommunledningskontoret saknar förtroende för ledningen, och att 57 procent inte anser att ledningen är öppen och ärlig?

– Det handlar om det ekonomiska läget och våra ekonomiska förutsättningar. För att klara ekonomin, kunna hålla kostnaderna nere med den budget vi har och inte höja skatten, har vi behövt genomföra besparingar. Vi har gjort ett rationaliseringsarbete, det har då påverkat medarbetarenkäten.

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) håller med om att ekonomin kan ha påverkat resultatet.

– Vi har en mycket tuff period bakom oss som bottnar i det stora underskott som uppstod i socialnämnden. I syfte att minimera de negativa effekterna i verksamheterna närmst invånarna har besparingarna varit mest kännbara på kommunledningskontoret, säger Parisa Liljestrand.

Ska besöka verksamheterna

För att få bukt med problemet ska Parisa Liljestrand och kommundirektören göra verksamhetsbesök för att förbättra förtroendet för kommunledningen.

Parisa Liljestrand vill att avståndet mellan medarbetare och kommunledning ska minska.

– Den insikt vi får genom undersökningen och de samtal vi för med alla kollegor måste omsättas till konkret handling. Med ömsesidig förståelse och öppna kontaktvägar kommer vi kunna förbättra resultaten väsentligt inom flertalet av frågorna i undersökningen, säger Parisa Liljestrand.

Så svarar medarbetarna

På kommunledningskontoret finns medarbetare inom ekonomi, personalfrågor, IT, kommunikation, kansli och den numera nedlagda arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Så här svarade de på frågor om förtroende och öppenhet. Av de 98 anställda deltog 85 i enkäten, det vill säga 87 procent av de anställda.

”Jag har förtroende för Vallentunas kommunledning” (2016 inom parantes)

Positiv: 28 procent (47 procent)

Neutral: 23 procent (29 procent)

Negativ: 48 procent (23 procent)

Hela kommunen:

Positiv: 36 procent (38 procent)

Neutral: 32 procent (32 procent)

Negativ: 32 procent (30 procent)

”Vallentunas kommunledning är öppen och ärlig i sin kommunikation”

Positiv: 23 procent (42 procent)

Neutral: 20 procent (35 procent)

Negativ: 57 procent (23 procent)

Hela kommunen:

Positiv: 34 procent (35 procent)

Neutral: 32 procent (34 procent)

Negativ: 33 procent (31 procent)

Alexander från Danderyd ska snacka ledarskap med FN

Nyheter Vill påverka världen positivt 16-årige Alexander Westford från Danderyd ska åka till Washington för en internationell konferens om ledarskap. En av dem han ska träffa är FN:s generalsekreterare.tisdag 21/5 11:39

Porrfilter kan införas på Vallentunas skoldatorer

Nyheter Blockerar pornografiskt innehåll och onlinespel Nu planerar Vallentuna kommun att införa ett nätfilter på skoldatorer. Förhoppningen är att filtret, som ska stoppa pornografiskt innehåll och spel, införs i höst.tisdag 21/5 11:37
Stockholm Direkt