Allvarligt läge. Fortsatt bevattningsförbud i Enköping, trots det milda vädret. Foto: Mostphotos

Fortsatt försiktighet med dricksvattnet

Det milda vädret har inte påverkat de låga grundvattennivåerna nämnvärt. Bevattningsförbudet kvarstår fram till hösten.

  • Publicerad 10:30, 10 aug 2019

Regnet som kommer under sommarperioden dunstar bort eller tas upp av växtligheten.

Sedan den 1 juni råder bevattningsförbud i Enköping. Vilket betyder att det är förbjudet att till exempel vattna rabatten och tvätta bilen med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Och trots att det varit en relativt kylig och en betydligt regnigare sommar är i fjol, så kvartstår bevattningsförbudet.

Har sommarens milda och regniga väder förbättrat läget? 

– Svaret är både ja och nej. Ja, eftersom sämre väder medför mindre vattenförbrukning och nej utifrån att regnet som kommer under sommarperioden dunstar bort eller tas upp av växtligheten, vilket i sin tur innebär att de låga grundvattennivåerna inte förbättras, säger Danielle Littlewood, VA-chef på Enköpings kommun, som menar att grundvattennivåerna i Enköping fortsatt är väldigt låga.

För lite regn och snö

Något som beror på att det kommit alldeles för lite nederbörd under de senaste två årens höstar och vintrar.

– De magasin som vi tar dricksvattnet ifrån tar lång tid på sig för att fyllas på. Vi hoppas alltså på mycket nederbörd under kommande höstar och vintrar för att komma tillbaka till ett normalläge, säger Danielle Littlewood och tillägger:

– Vi måste fortsätta att vara sparsamma med vårt dricksvatten.

Hur ska man agera om man ser en granne vattna friskt eller fyller sin pool med kommunalt dricksvatten?  

– Då är det bra säga till att det är bevattningsförbud. Personen vet kanske inte om det, säger Danielle Littlewood.

Bo Thunholm, Hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning (SGU) tror att förbudet kommer gälla resten av sommaren.

– Eftersom orsaken är de låga grundvattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen (Enköpingsåsen i det här fallet) så är det möjligt att bevattningsförbudet kommer att gälla under hela sommaren, säger han.

Men det finns vissa undantag. Bland annat omfattas inte Fjärdhundrabadet av bevattningsförbudet. Likaså parker som har direkt påverkan på turistnäringen. I dessa parker ska dock bevattningen minskas till den minsta nödvändiga nivå.

Får dispens från bevattnings­förbudet

Fjärdhundrabadet

Parker som har direkt påverkan på turistnäringen. I dessa parker ska bevattningen minskas till den minsta nödvändiga nivå.

Planer som bevattnas med dricksvatten vattnas enbart för att inte bli obrukbara. Det innebär bevattning högst 2 ggr/vecka.

Bevattning för betongkonstruktioner.

Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten.

Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor.

Kristen körsång ska klinga i Vårfrukyrkan

Nyheter Den 6 januari är det trettondagen. Det firar Vårfrukyrkokören med en konsert.måndag 16/12 13:30

Aggressiv knivman på härbärge

Nyheter En besökare hotade boende och personal på RIA Hela Människans härbärge på Kryddgårdsgatan på söndagens morgon. Övrigt blåljus: Stulen grävmaskin och bil i mitträcke.måndag 16/12 10:43