Oro. Föräldern Lina Bälter och rektorn Satu Harnesk tycker att bilarna på Herculesgatan bakom Herrestaskolan kör på tok för fort. Foto: Mikael Andersson

Fortsatt oro för mycket trafik vid Herrestaskolan

Trafiken längs Herculesgatan är en fara för Herrestaskolans elever. Det menar skolans rektor Satu Harnesk och föräldern Lina Bälter, som riktar kritik mot både trafikanter och kommunen. Men från kommunens håll menar man att trafiken bara kommer att öka.

  • Publicerad 12:14, 11 feb 2020

Barkarbystaden är inte är inte en plats där kommunen satsar på gång- och cykeltrafikanter. Det är den bilden som Lina Bälter målar upp när hon beskriver hur trafiksituationen där hon bor.

– Kommunen har framhållit att man inte ska vilja ta bilen i Barkarbystaden. Ändå känner vi som bor här att det är vi som hamnar sist på prioriteringslistan. De satsar mer på genomfartstrafiken med bilar, säger Lina Bälter.

Hon är administratör för Facebookgruppen "Trafiken Barkarbystaden" som startades för att sätta fokus på situationen. Gruppen har idag över 200 medlemmar.

Har kontaktat polisen

Lina Bälter började engagera sig i trafiksituationen på grund av genomfartstrafiken vid Herrestaskolan, där hennes barn går.

Där anser både hon och skolans rektor Satu Harnesk att trafiken längs Herculesgatan, på skolans baksida, är en fara för skolbarnen, något vi tidigare rapporterat. Vägen är en vältrafikerad passage ut till Kistalänken, bland annat för kollektivtrafik.

– Det står att det är 30 kilometer i timmen som gäller, men det är ingen som håller hastigheten. Bilarna håller oftast jättehög hastighet. Jag har ringt till polisen nästan två gånger i veckan och jag vet att både annan personal och föräldrar också ringt och bett dem ha trafikkontroll. De har lovat att de ska komma, men de har inte kommit än, säger Satu Harnesk.

Rektor oroas av ökad trafik vid Herrestaskolan

"Bara 3000 fordon per dygn"

Niklas Petrov, trafikingenjör på kommunen med ansvar för Barkarbystaden, håller inte med om att trafiken på Herculesgatan är något utöver det vanliga.

– Jag kan förstå deras oro, till viss del. Men det är viktigt att säga att det bara passerar 3000 fordon per dygn här. När Barkarbystaden är utbyggd kommer det här vara vardagsmat. Vi har en tanke där vi försöker styra alla barn till Karlslundsvägen på andra sidan om skolan, där det finns säkra gång- och cykelvägar, säger han.

I nuläget har kommunen inga konkreta planer på farthinder eller annat som kan få ner hastigheten på Herculesgatan.

– Det finns inga anledningar för barn att vistas där på egen hand. När föräldrar hämtar sina barn så vistas de där, men då finns ett föräldraansvar.

Det har också riktats kritik mot att det inte finns någon varningsskylt för skolbarn vid infarten till Herculesgatan. En sådan ska nu sättas upp.

– Den råkade försvinna under ombyggnation. Den ska sättas upp igen, säger Niklas Petrov.

Stockholm Direkt