Planbrist. I dagsläget finns det en fotbollsplan som är uppvärmd i kommunen, på Järfällavallen i Jakobsberg. Den samsas alla fotbollsföreningar om vintertid. På bild syns Viksjövallen. Foto: Ylva Bergman

Fortsatt vinterbrist på fotbollsplaner för Järfällas klubbar

Nu pågår arbetet med nytt konstgräs på Järfällavallens B-plan. Men den kommer inte bli uppvärmd på vintern som det tidigare varit sagt – vilket gör att planbristen för fotbollsföreningarna kvarstår under vinterhalvåret.

  • Publicerad 11:43, 9 apr 2019

Järfällavallens B-plan i Jakobsberg har länge varit sliten. Nu i april har kommunen börjat byta ut konstgräset – men planen kommer inte att bli uppvärmd, vilket det tidigare har fattats beslut om.

– Kommunen har lyssnat på oss klubbar och anlägger fler konstgräsplaner, på Järfällavallen och i Sandvik. Men de är oanvändbara stora delar av året, säger Claes Lindelöf, pressansvarig på FC Järfälla.

Det har tidigare funnits planer på att smacka upp ett jättetält på Järfällavallen för att frigöra speltid där även när temperaturen sjunker. Något som skulle kosta 18 miljoner kronor, vilket gjorde att fotbollsföreningarna i kommunen istället ville se en uppvärmd B-plan på Järfällavallen och fler konstgräsplaner på olika ytor, enligt Claes Lindelöf.

Oklart vad som ska ske

Anledningen till att B-planen inte blir uppvärmd är att Norrvatten har ledningar under planen som inte går att flytta, uppger Eva Jönsson Järnstad, fritidschef vid Järfälla kommun.

I dagsläget kan hon inte svara på om det kommer att bli en uppvärmd plan någon annan stans i Järfälla.

– Vi får undersöka om det är möjligt, eller om det går att lösa på ett annat sätt med en hall eller ett tält. Det är något vi måste tänka igenom tillsammans med föreningarna. Dialogen fortsätter, säger Eva Jönsson Järnstad.

Varför dröjer det att hitta en lösning som fungerar vintertid?

– Vi var överens med föreningarna om att göra B-planen på Järfällavallen uppvärmd, eftersom det redan finns en uppvärmd plan där. Sedan blev det ett bakslag i och med att det inte går att dra om ledningarna.

Konkurrensen lär alltså bli fortsatt hård om den enda uppvärmda planen som finns, Järfällavallens A-plan, framöver.

– Alla fotbollsföreningar i kommunen är begränsade till en plan där vi kan träna vintertid, vilket blir väldigt lite tid för varje förening. De yngre lagen är hänvisade till inomhushallar, som också är begränsade, och vi spelar gärna ute. Så det här är värdelöst, säger Claes Lindelöf från FC Järfälla.

Stockholm Direkt