SPREDS. Smittan spreds över Kista och även till Tensta, Rinkeby och Sollentuna. Foto: Michael Folmer

Fortsatta brister vid kyltorn

Arbetsmiljöverket konstaterar fortsatta brister vid det kyltorn som förra sommaren spred legionellasmitta. Enligt inspektionen saknas det fortfarande rutiner för att se till att den som arbetar på taket inte smittas av legionella.

  • Publicerad 19:23, 29 nov 2018

Sommaren 2017 spreds sjukdomen legionella från ett kyltorn i Kista, vilket orsakade fyra människors död. Det berättade tidningen Mitt i, som var först med att avslöja händelserna.

Efter händelsen inleddes en brottsutredning mot ansvariga – en utredning som fortfarande pågår. Brottsrubriceringarna är grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och grovt miljöbrott.

Med anledning av brottsutredning åkte Arbetsmiljöverket nyligen till fastigheten för att undersöka om någon kan anses ha brutit mot arbetsmiljölagen vid tiden för legionellautbrottet. De passade också på att göra en inspektion av dagens situation.

Sedan utbrottet har fastigheten bytt ägare. Men vissa brister kvarstår.

Framför allt handlar det om att fastighetsägaren brister i sitt så kallade samordningsansvar. Det betyder att de inte tar ansvar för att de underentreprenörer som arbetar på taket undviker risken att bli smittade av legionella.

Fastighetsägaren måste nu bland annat ta fram en beskrivning av "vilka allmänna skyddsanordningar/utrustning som kan behöva inrättas och underhållas".

Robert Högström, fastighetschef på Nordika Fastigheter AB, som äger fastigheten idag, menar att åtgärder ändå har vidtagits.

"När vi tog över ansvaret för fastigheten hade redan tidigare fastighetsägare bytt ut de entreprenörer som arbetade med kyltornet, dom hade byggt om delar av den samt ändrat underhållsrutiner.
 
Bland annat tas det prover och görs analyser varje vecka för att försäkra sig om att alla värden är ok", skriver han i ett mail.

Men Arbetsmiljöverket menar alltså att det finns brister som måste åtgärdas. Senast den 7 december måste företaget redovisa hur de har åtgärdat bristerna - annars kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller ett förbud.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/legionellautbrott-fran-kyltorn-utreds/repriA!rZ1oKh6KMyoKq4sD8fTGaQ/

Stockholm Direkt