Beskedet att Skolinspektionen ska gå in och ta över verksamheten på Storvretskolan var oväntat för kommunen.

Förvaltningschefen: "Vi har inte förstått komplexiteten"

Beskedet att Skolinspektionen ska gå in och ta över verksamheten på Storvretskolan var oväntat för kommunen, enligt utbildningsförvaltningens chef Mikael Caiman Larsson. "Vi är fullständigt självkritiska", säger han.

  • Publicerad 16:24, 9 jan 2019

Det historiskt unika beslutet av Skolinspektionen att gå in med statliga åtgärder på Storvretskolan var oväntat när det gavs till Botkyrka kommun under onsdagsmorgonen.

– Det var dramatiskt och inte ett väntat beslut, vi blev tagna på sängen, säger Mikael Caiman Larsson, chef för utbildningsförvaltningen några timmar efter han tagit emot beskedet från Skolinspektionen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hur ser du på beslutet?

–Det är ju ett allvarligt beslut som vi tycker är knepigt. Men vi ser också det här som goda möjligheter att kraftsamla kring de behov som finns på skolan och som funnits i många år. Det här arbetet främjas av att man kommer in i åtta månader. Det är vi positiva till. Men vi är ödmjuka och allvarstyngda av det allvarliga läget, säger Mikael Caiman Larsson.

Han håller med Skolinspektionen om att skolan har allvarliga problem. Sedan myndighetens tillsyn i slutet av 2016 har kommunen jobbat med att vända situationen på skolan.

– Vi har omfattande brister på skolan och vi har satt in en rad åtgärder. Tyvärr har de inte fått den avsedda effekten för våra barn och unga, säger förvaltningschefen.

Mer pengar har skjutits till som bland annat gått till att få in fler vuxna på skolan, uppstyrda rastaktiviteter för att öka tryggheten och att anställa ytterligare en skolledare. Tydligare rutiner för att utreda elever i behov av särskilt stöd har också införts. Skolan är också med i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola där universitet ska handleda skolan i sitt utvecklingsarbete.

– En planerad insats är också att Storvretskolan ska bli MVP-skola och börja jobba än mer våldsförebyggande, säger Mikael Caiman Larsson.

(MVP är ett ledarskapsprogram där unga samarbetar med polis och kommun och blir förebilder inom antivåld reds anm.)

Problemen på Storvretskolan har varit kända länge. Varför har ni inte lyckats åtgärda dem?

– Som du säger så har det funnits problem i många år, längre än jag kan överblicka. Vi har oavbrutet arbetat med att förs åtgärda bristerna men har inte lyckats tidigare och inte nu. Skolinspektionen säger att de ser att åtgärderna haft effekt men att de inte är tillräckliga. Vi behöver under lång sammanhållen tid hålla igång insatserna.

Att Skolinspektionen går in med statliga åtgärder på en skola har aldrig hänt tidigare – hur känns det?

– Naturligtvis så känner vi alla oss tyngda av ett sånt här beslut. I ansvaret mot våra barn och unga ska vi säkra en god kvalitet kring utveckling och lärande utbildningen. Men beslutet kommer att bidra till bättre förutsättningar för våra barn och unga.

Skolinspektionen menar att problemen ligger på ledningsnivå hos skola och huvudman. Är ni självkritiska på kommunen idag?

– Vi är fullständigt självkritiska. Vi har gjort en rad insatser men ser nu att vi inte sett hela komplexiteten. Det kommer vi att göra nu. Vi måste lyckas, det finns inga alternativ. Vi måste ta ytterligare steg nu och förstärka insatserna ännu mer, säger Mikael Caiman Larsson.

Exakt vad de statliga åtgärderna kommer att kosta utbildningsförvaltningen är för tidigt att svara på.

– Vet inte vad det kommer att kosta än, vi kommer att debiteras det löpande. Men vi tänker att de är helt nödvändiga. Det rimliga är att vi får göra omprioriteringar i budgeten.

Han tror inte att det kommer att påverka andra skolors budget då förvaltningens budget är stor och att ta pengar från skolorna skulle vara bland de absolut sista alternativen.

Kommunen har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Huruvida man kommer att göra det kan Mikael Caiman Larsson inte svara på nu.

– Beslutet väcker inte per automatik en vilja att överklaga, idag ser vi inte annorlunda på beslutet än Skolinspektionen. Men jag kan inte svara på överklagandefrågan nu.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Skolinspektionen: Därför tar vi över skolan

Staten ingriper mot skola i Botkyrka

Stora problem med kränkningar och stök på Storvretsskolan – hotas av böter

Banger inkastad i skolmatsal – två poliser till sjukhus

Hotas av miljonböter för skolbrister – vill slippa betala

Miljonsmäll för brister på skolor

Brunnaskolan slipper betala 700 000 i böter

Malmsjö skola i kris – fack och föräldrar larmar

Problemen på Storvretskolan

Kränkningar och trakasserier mellan elever, avsaknad av ett tydligt förebyggande arbete mot det, undervisning som inte anpassas till elevernas behov och barn som inte får det särskilda stöd de behöver för att klara utbildningen är några av bristerna som Skolinspektionen konstaterade i sin tillsyn 2016.

Ett viteshot om 700 000 kronor har dömts ut till kommunen i samband med bristerna på skolan. Ytterligare ett vite på 1,4 miljoner kan vänta, men Skolinspektionen har inte beslutat om de ska kräva in det ännu.