Planens tänkta placering och Fredhällsparken sett ovanifrån. Foto: Stockholms stad

Fotbollsplanen i Fredhällsparken kan stoppas

Efter att detaljplanen för fotbollsplanen i Fredhällsparken varit ute på granskning står det nu klart att den återigen för hård kritik. En elkabel kan stoppa hela bygget.

  • Publicerad 11:44, 10 apr 2018

Under granskningstiden har 180 utlåtanden inkommit om den omdebatterade detaljplanen, som omarbetats sedan det fick kritik under förra årets samråd.

En remissinstans som i granskningen skärper sin kritik rejält är elnätsbolaget Ellevio. Man har nämligen upptäckt att en elkabel "av regional betydelse" ligger i marken där planen ska byggas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

De menar att det helt enkelt inte går att bygga planen om kabeln ligger under den, då Ellevio måste kunna schakta fram en trasig kabel inom tolv timmar om något går fel. De skriver vidare att kabeln inte "är utan vidare aktuell för en flytt”.

– Det var en hård skrivelse, men vi ska prata vidare med de om det hela, säger Thomas Jansson, en av stadens projektledare för fotbollsplanen.

Länsstyrelsen är fortsatt kritisk. Särskilt gällande bullernivån för de boende, där man menar att den sex meter höga bullerskärm som ritats in inte är tillräcklig. De är dessutom fortsatt frågande till hur de 200 år gamla ekarna i parken ska flyttas och bevaras på ett bra sätt.

– Det är inget fel på bullerutredningen men Länsstyrelsen menar att skyddet inte är tillräckligt för de som bort höst upp i husen omkring. Nu måste vi se hur hög skärm som krävs för att minska bullret för alla lägenheter, och hur en sån ska kunna utformas på ett estetiskt acceptabelt sätt. säger Thomas Jansson.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Thomas Jansson har trots de negativa beskeden inte gett upp hoppet om att detaljplanen ska klubbas igenom i sommar. Något som är en förutsättning för att det stora parallella Stadshagen-projektet ska kunna sätta igång.

– Vi ska sammanställa granskningarna nu. Det finns inga definitiva svar än.

Här är stadens plan

Konstgräsplan cirka 60x100 meter med driftytor, belysning och stängsel, runt om.

Planen ska vara bokningsbar för klubb- och skolverksamhet.

Marken sänks vid Adlerbethsgatan och höjs vid Drottningholmsvägen för att få plan spelyta.

Tennisplanen flyttas till ena kortsidan, åt Kristinebergs-hållet

Flera ekar och andra träd försvinner

Totalt ytbehov cirka 7 000 kvadratmeter

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Stockholm City öppnar i slutet av veckan

Nyheter Det värsta rulltrappshaveriet snart över 33 rulltrappor av de inspekterade rulltrapporna på Stockholm City är utan anmärkningar och i slutet av veckan kan stationen öppna igen efter att ha varit stängd en dryg vecka.måndag 23/7 9:19

Här kan Stockholm få nya badplatser

Nyheter Fyra nya kommunala bad är på gång För ett år sedan efterlyste staden förslag på nya badplatser i Stockholm via StockholmDirekt. Nu utreds fyra platser.måndag 23/7 7:30