Görs om. Torggatan och Eriksgatan ska anpassas efter fotgängare och cyklister. Foto: Fredrik Gustafsson

Fotgängare prioriteras på ”nya” Torggatan

Efter utgrävningarna på Torggatan och Eriksgatan ska stråket få ett rejält ansiktslyft. Och ska enkelriktas. – Det ska bli ett stråk på gående och cyklisters villkor, Oscar Forss, enhetschef för trafikenheten.

  • Publicerad 07:45, 25 nov 2019

Torggatan och Eriksgatan har sedan i somras varit föremål för ett omfattande vattenledningsarbete.

När arbetet avslutas, nu i november, ska Torggatan mellan Stora torget och Eriksgatan få ett rejält ansiktslyf för att bättre passa ihop med korsningen framför nya Kammakartorget. Kammakartorget ska även det stå klart i november.

Anpassat för gångare

Torggatan ska också utformas så att bilar kör på gåendes och cyklisters villkor. Sträckan ska också enkelriktas för biltrafik i riktning mot Stora Coop.

– Det ska bli ett stråk på gående och cyklisters villkor och då behöver trafikflödet anpassas så att det passar miljön runt Kammakartorget, Oscar Forss, enhetschef för trafikenheten.

För att få till den lösningen så ska vägbanan höjas till trottoarens nivå och hastigheten för fordon ska sänkas i området. Dessutom kommer cykelställ och flyttbara planteringar att ställas ut.

Prioriteringslista

Arbetet med att återställa Torggatan och Eriksgatan efter vattenledningsutbytena och de arkeologiska utgrävningarna är i full gång. Återställningsarbetet ska vara klart innan månadsskiftet. Därefter byggs och återställs trottoaren på Eriksgatan. Slutligen återställs vägbanan.

Arbetet längre ned på Torggatan kommer att ske i början på nästa år.

Så sker återställningen av Torg­gatan/Eriksgatan

Återställningsarbetet fram till Eriksgatan ska bli klart i november. Därefter byggs, och återställs trottoaren på Eriksgatan. Slutligen återställs vägbanan på Eriksgatan. När detta arbete är klart och besiktigat kommer trafiken släppas på Eriksgatan.

Topptrendande brott nu: Inbrott och bedrägerier

Nyheter Två typer av brott har märkts särskilt i Enköping den senaste veckan. Det ena: Verktygsstölder på landsbygden. Det andra: Bedrägerier.fredag 17/1 15:05

Varg påkörd i Enköping

Nyheter En varg kördes på norr om Lådökorsningen på torsdagskvällen. –Den har körts till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala av polis och det har konstaterats att det är en varg, berättar Jonas...fredag 17/1 10:10