Valår. Tryggheten är en viktig fråga för de flesta partier i Upplands-Bro. Foto: Mostphotos

Frågorna som avgör valet

Snart träder vi in i ett nytt valår. Det är mindre än ett år kvar till det stora valet och Upplands-BroBladet har låtit partierna i kommunfullmäktige svara på vilka huvudfrågor de kommer att driva inför valet 2018.

  • Publicerad 17:40, 22 okt 2017

Centerpartiet, Lisa Edwards

Trygghet. Centerpartiet verkar för att kommunen i samverkan med polis och övriga instanser arbetar brottsförebyggande och tar tag i problem på ett tidigt stadium. Men det gäller även trygghet i skola och fritidsverksamhet. Att motverka kränkande behandling i alla dess former.

Företagande. Det är i de små och medelstora företagen som jobben skapas. En kommun kan göra mycket för att underlätta för företagande, genom bra service, rimliga avgifter mm. Målet är att nå Sveriges bästa näringslivsklimat!

Miljö. Centerpartiet verkar för en giftfri miljö i skola och barnomsorg samt övriga kommunala verksamheter. Det handlar om hållbarhet. Att vi så långt som möjligt upphandlar ekologisk och närodlad mat samt källsorterar och återanvänder. Vi vill också främja användningen av grön el i kommunen. 

Sverigedemokraterna, Johan Tireland

Trygghet. Otryggheten ser vi som den enskilt största problematiken i kommunen. Vi vill anställa fler väktare som patrullerar dygnet runt, installera kameraövervakning vid behov och att brottsoffer får ett bättre stöd.

Skola. Det är viktigt att erbjuda alla kommunens elever en likvärdig utbildning fri från stök, våld och mobbning. Vi ökar anslaget till elever med särskilda behov, ställer krav på att bråkiga elever ska flyttas och att det anställs fler vuxna i skolan.

Vård och omsorg. Öka den mänskliga kontakten i äldreomsorgen genom att anställa fler, inrätta en äldrenämnd och att i samråd med representanter för de med särskilda behov se över kommunens utbud och satsa på ett tillgängligare Upplands-Bro.

Socialdemokraterna, Camilla Janson

Samhällsutbyggnad. Upplands-Bro är en expansiv kommun, vi bygger näst mest i Stockholmsregionen. Sammanlagt 800 bostäder ska vara inflyttningsklara inom två år. Drygt 50 procent av dem är hyresrätter.

Trygghet. I dag är den upplevda otryggheten något som vi måste ta på största allvar. Det går inte att lösa problem med en insats, flera insatser på bred front ska skapa ett tryggt Upplands-Bro.

Välfärd. Barn och unga i Upplands-Bro kommun förtjänar den bästa och jämlikaste skolan. Trygghet, delaktighet, ordning och reda, likvärdighet och förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap är grundstenar för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Moderaterna, Fredrik Kjos

Skattetrycket är alldeles för högt. Kommunalskatten ska sänkas.

Trygghet. Vi har lagt ett förslag om ett trygghetspaket för Bro C som tar ett brett grepp kring hur vi kan bryta den negativa vålds- och otrygghetsspiralen.
I vår kommun ökar arbetslösheten bland utrikes födda. Fler måste gå från bidrag till arbete.
Skolorna måste bli bättre och tryggare. De elever som har störst behov ska sluta straffas. Kvaliteten i skolorna ska vara i fokus.

Ekonomin. För att klara skolan och annan välfärd måste vi få ordning på ekonomin. Under de senaste årens högkonjunktur har S-koalitionen låtit kostnaderna rusa iväg. Vi vet att kommunerna kommer att stå inför stora ekonomiska utmaningar att klara välfärden om bara ett par år.

Liberalerna, Martin Normark

Trygghet. Tryggheten för vanligt folk måste prioriteras och oro måste tas på allvar. Rekrytera kommunala ordningsvakter. Arbeta förebyggande med barn och ungdomar.

Byggande. Bygg så att Kungsängen, Bro och Brunna är attraktiva platser också i framtiden, inga fler miljonprogram. Låt landsbygden utvecklas på dess egna villkor.

Skolan. Vart femte barn i kommunen klarar inte grundskolan med godkända betyg, helt oacceptabelt. Liberalernas budget 7 Mkr högre än den styrande majoriteten, extra stöd till elever ska inte begränsas av budgetskäl. Bättre villkor för lärare. Gör test med 2-lärarsystem.

Miljöpartiet, Sara Ridderstedt

Miljö och klimat är prioriterade frågor tillsammans med sociala frågor och en god ekonomi.

Vi jobbar just nu med att ta fram vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod. 

Vi vill driva en hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun, där vi bygger, bevarar viktiga kulturmiljöer och skyddar grönområden samt planerar för moderna transporter. Folkhälsan står i centrum och en ansvarsfull ekonomi med satsningar som står sig i såväl goda som sämre tider.

Kristdemokraterna, Janne Stefanson

Kristdemokraternas politik är väl känd där flera valframgångar byggt på begrepp som valfrihet inom familjepolitikens områden och äldreomsorgen.

Fler särskilt utpekade områden är sjukvård, bostäder, trygghetsfrågor och socialt ansvar. Under perioden 2010-2018 har KD haft en ledande roll i kommunen i samverkan med olika partier. KD:s mål är att bilda en majoritet med bästa genomslag för vår politik.

Vänsterpartiet, Kerstin Åkare

Vänsterpartiet behöver i demokratisk ordning ha styrelsemöten och jobba fram ett budgetförslag innan de kan svara på vilka huvudfrågor de kommer att driva i valkampanjen. Vänsterpartiet återkommer senare i år med ett beslut.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Musikkvällar på lanthandeln

En artikel ur Sommar E18 Krägga Café och Lanthandel öppnade för lite mer än ett år sedan och är idag välbesökt både i butiken och kaféet och lockar många med sina musikkvällar.tisdag 19/6 22:31

Senaste numret

Bålstabladet