LÅNGHOLMEN. Jensens skola på Långholmen, Södermalm, kan tvingas betala ett högt vite. Foto: Sten-Åke Stenberg

Friskola på Södermalm riskerar höga böter

Den privata skolan som marknadsfört sig med "god studiero" och "hög trygghet" har tidigare fått hård kritik från Skolinspektionen. Efter tillsyn har bristerna uppfattats som så allvarliga att skolan nu riskerar höga böter.

  • Publicerad 07:00, 9 okt 2018

Det är Jensens grundskola Stockholm på Långholmen som länge fått kritik från Skolinspektionen för bristande studiero. Skolan, som under hösten 2017 slog ihop sina två enheter i Vasastan och på Söder till en och samma på Långholmen, har marknadsfört sig med sin höga vuxennärvaro och trygga miljö – något som visat sig gravt missvisande enligt Skolinspektionen som i februari beslöt sig för att göra en så kallad prioriterad tillsyn där hela verksamheten genomlystes.

Resultatet? Allvarliga brister när det gäller studiero i såväl som utanför klassrummet, stort antal elever med hög frånvaro, bristande stöd för de elever som behöver det och kränkande behandling eleverna sinsemellan som skolan misslyckas att få bukt med.

Nya frågetecken kring privatskola på Söder

Enligt rapporten berättar elever i flera olika klasser och årskurser att det dagligen förekommer grovt språk elever emellan, som "hora", "tjockis", "efterbliven" och "n-ordet". Enligt flera elever reagerar inte lärare när elever kallar varandra för fula ord. Skolan har delat in en årskurs i tre nya klasser för att förbättra studieron. Lärarna själva säger att de agerar direkt om de hör någon elev som fäller kränkande kommentarer men att det också finns elever som de inte kan "kontrollera överhuvudtaget".

Kan tvingas betala vite

"Med hänsyn till bristernas allvar, de konsekvenser bristerna redan fått och framöver riskerar att få, och den tid under vilken bristerna fortgått, bedömer Skolinspektionen att bristerna är sådana att de allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen", står det att läsa i utlåtandet. Jensen fick fram till 31 oktober på sig att redovisa vidtagna åtgärder, annars kan ett vite på 700 000 kronor vänta.

Skolan marknadsför studiero – men stöket får elever att plugga hemma

Jensen har dock redan inkommit med ett svar och Skolinspektionen gjorde därför återbesök förra veckan. Vilken bedömning man gjort efter detta kommer inte bli klart förrän om ett par månader.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Mats Rosén, grundskolechef för Jensen Education, är hoppfull om att skolan kommer få grönt ljus. Han säger att man tillsatt en ny rektor och jobbat hårt för att implementera de gemensamma åtgärder och verktyg som gäller för alla Jensens skolor – även den på Långholmen.

– Vi har säkerställt att det fungerar nu, redovisat detta och hoppas att Skolinspektionen också uppfattade det under sitt besök.

Hur kommer det sig att det blivit så här illa från första början?

– Vi har tydliga rutiner och strukturer men har tyvärr brustit i uppföljning av dessa på den här skolan. Men vi ser en positiv effekt redan nu, elever och lärare trivs enligt våra enkäter. Vi hoppas att vi tagit oss upp ur den här svackan och kan lyckas med vår målsättning att bli Stockholms bästa skola.