Vårdplatser. 100 vårdplatser ska öppnas upp i Fristad i Bromsten. Foto: Mikael Andersson

Fristad får 100 vårdplatser – redan nästa vecka

Under helgen pågår förberedelserna för att öppna 100 vårdplatser i servicehuset Fristad i Bromsten, som egentligen håller på att avvecklas. Tanken är att det hela ska avlasta den tungt belastade vården i spåren av coronaviruset.

  • Publicerad 17:19, 27 mar 2020

I slutet av förra året påbörjades en avveckling av Fristad servicehus i Bromsten, efter att lokalerna bedömdes som bristfälliga och rum stått tomma. Över 100 boende har successivt börjat flytta därifrån.

Med anledningen av spridningen av coronaviruset frigör nu staden på uppdrag av Region Stockholm 100 vårdplatser serviceboendet, och patienter kommer att börja flytta in redan i början av nästa vecka. Tanken är att Fristad ska avlasta befintlig sjukvård som är hårt belastad med anledning av det nya coronavirusets spridning.

– I den extrema situation vi nu befinner oss i måste hela samhället gå ihop och se över vilka resurser som finns och utnyttja dem till fullo. Bedömningen är att lokalerna fortfarande uppfyller de krav som behövs för att man tillfälligt ska kunna vårda folk där på ett tryggt, säkert och bra sätt, säger ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd, Ole Jörgen Persson (M).

Fristad servicehus i Bromsten stänger

Rekryterar lokalt

I helgen påbörjar stadsdelen arbetet med att rekrytera personal. Regionen ansvarar för arbetsledningen, som sjukvårdspersonal och liknande, medan stadsdelen ansvarar för omvårdnadspersonalen.

– Vi har kallat personer som på något sätt redan finns i vårt system. Det är personer som vi vet har någon slags vårdutbildning, säger Ole-Jörgen Persson.

Fortfarande bor ungefär ett 40-tal personer på servicehuset, som ska vara helt avvecklat till årsskiftet.

– Arbetet med att hitta bra boenden för de som måste flytta pågår fortfarande i en parallell process, säger Ole-Jörgen Persson.

De som fortfarande bor kvar behöver dock inte vara oroliga för coronasmitta.

– Alla de som kommer komma för tillfällig vård på Fristad har testat negativt för coronaviruset. Platserna kommer tas i bruk av personer som i normalfallet skulle ha vårdats på sjukhus men som under rådande omständigheter inte kan vara kvar där, säger Ole-Jörgen Persson.

Staden räknar med att de 100 tillfälliga vårdplatserna kommer att vara färdigställda i början av nästa vecka. Då räknar man också med att ha rekryterat en tillräcklig personalstyrka.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt