Stänger. Den 24 oktober väntas politikerna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd klubba igenom beslutet om att stänga Fristad servicehus. Foto: Mikael Andersson

Fristad servicehus i Bromsten stänger

Fristad servicehus ska läggas ner. En minskad efterfrågan, tomma rum som kostar miljoner varje år och ett massivt underhållsbehov blev till slut ohållbart.

  • Publicerad 16:49, 9 okt 2019

Fristad servicehus som ligger i Bromsten har i dagsläget 101 boende, som kommer att behöva flytta. För nu ska servicehuset stänga, enligt ett förslag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Vi vet att Fristad har varit en trygg och fast punkt i tillvaron för väldigt många under många år, men det går helt enkelt inte längre. Det här är något som hela den grönblå majoriteten är överens om, säger stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M).

Det finns många anledningar menar han. Bland annat att 52 av boendets 153 lägenheter står tomma.

– Det kan enligt prognos kostar runt fyra miljoner per år. Byggnaden är dessutom i behov av en massiv renovering – att upprätthålla status quo är inget alternativ. De äldre förtjänar bättre, säger Ole-Jörgen Persson.

Tanken är att de boende under 2020 successivt ska få flytta till andra servicehus i Stockholm. 

– Vi har full respekt för att det här kommer att bringa en hel del oro, och vi ska försöka göra processen så smärtfri som möjligt för alla inblandade. De från Fristad kommer självklart att ha förtur i kön till alla andra servicehus i staden, säger avdelningschef Margareta Ericson.

Hon fortsätter:

– Vi har också ett stort ansvar att se till att ta hand om våra medarbetare på ett gott sätt och följa stadens riktlinjer och direktiv. Vi kommer att se över möjligheterna att kunna erbjuda arbetstillfällen inom våra egna verksamheter i stadsdelen.

Överens över blockgränsen

Även Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, menar att en nedläggning är det enda alternativet.

– Vi i Vänsterpartiet vill självklart först och främst alltid försöka behålla våra lokaler för äldreboenden, men i det här fallet har det inte gått att lösa så, säger han.

I april 2021 ska Fristad stå helt tomt, och vad som händer med byggnaden sedan är än så länge oklart. Det är stadens fastighetsbolag Micasa som idag äger fastigheten.

Den 24 oktober ska ärendet upp i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, som då väntas klubba igenom beslutet. I november ska kommunstyrelsens ekonomiutskott att fatta sitt beslut.

Servicehus

Ett servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende, med gemensamhetsutrymmen som finns att tillgå.

Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

För att få bo i servicehus krävs ett biståndsbeslut.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt