Lugnt. Mötet i stadsdelsnämnden gick ovanligt snabbt förra veckan, kanske för att sommarlovskänslan börjat infinna sig? Foto: Stella Papapanagiotou/Leif Oldenburg

Fritidsgårdarna i Spånga-Tensta ses över

Hela fritidsgårdsverksamheten i Spånga-Tensta ska ses över. Organisationen, antalet fritidsgårdar, driftsformen. "Varenda sten ska vändas på", enligt ordföranden Ole-Jörgen Persson (M).

  • Publicerad 15:56, 17 jun 2019

I torsdags förra veckan hade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sitt månadsmöte. En av punkterna på dagordningen var en uppföljning av verksamheten på fritidsgården Blå huset i Tensta.

Det är Stadsmissionen som driver verksamheten på entreprenad, ett avtal som nyligen förlängdes fram till slutet av 2021. Efter det kommer inte Stadsmissionen att fortsätta.

Stadsmissionen fortsätter i Blå huset i Tensta ett år till

Nu har den grönblå majoriteten beslutat att stadsdelsförvaltningen ska se över driftsform, mål och inriktning – inte bara för Blå huset – utan för samtliga fritidsverksamheter i stadsdelen.

– Det är för få tjejer generellt, på en del håll är det för få besökare. Vi vill se över driftsformen, strukturen – vi har ett förhållandevis stort antal fritidsgårdar – allt. Varenda sten ska lyftas på. När det är gjort får vi se hur vi ska organisera verksamheten, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

V: "Behövs inte"

Nämndens vice ordförande, Rashid Mohammed (V), tycker inte att en sådan översyn behövs.

– De gör detta av ideologiska skäl. De grönblå vill lägga ut allt på entreprenad och jag tycker att de ska vara raka och säga vad de vill göra. Vi vill att stadsdelen driver fritidsgårdarna i egen regi, det är en viktig verksamhet och det krävs vilja och engagemang, säger han.

Ole-Jörgen Persson säger att en ny entreprenör för Blå huset sannolikt kommer att upphandlas för att ta över efter 2021. Men han förnekar att målet redan nu skulle vara att upphandla övriga verksamheter också.

– Målet är en bättre organisation som är mer som ungdomarna vill ha det. Vi drar inga slutsatser innan utredningen är klar, det är det som som är syftet med att utreda, säger Ole-Jörgen Persson.

Vill sänka åldersgränsen

En förändring slår han dock fast att han vill se efter 2021, nämligen sänkt åldersgräns på Blå huset, som idag har öppet för alla upp till och med 20 år.

– Det är en bisarr åldersgräns, det rimliga är upp till myndighetsålder. Att samla 20-åriga män med 13-åriga flickor är inte bra, jag tror att det påverkar vilka som går dit. Men framför allt är det en grundprincip. När man är vuxen ska man ägna sig åt vuxna fritidsintressen, inte hänga på fritidsgården, säger Ole-Jörgen Persson.

Även där har Rashid Mohammed en annan åsikt.

– Det är bättre att unga vuxna har någonstans att gå än att de hänger vid tunnelbanan. Det behöver inte vara dåligt för verksamheten, det beror på hur man planerar för olika åldersgrupper, säger han.

Andra punkter under kvällens möte

Skräpigt i parkerna

Under allmänhetens frågestund lyfte Spångabon Folke Thuresson att parkytorna i stadsdelen hålls efter dåligt, både när det gäller sly, gräsklippning och skräpplockning. Han fick medhåll av flera politiker och förvaltningen ska ta upp frågan med entreprenören.

Smutsiga plaskdammar

Förra året rapporterades fler bakterieöverskridande halter i plaskdammarna i Stockholm än året före, så även i Spånga-Tensta. Det berodde på att fler besökte plaskdammarna under den ovanligt varma sommaren i fjol. Enligt årsrapporten för 2018 sköttes vattenkontrollerna som de skulle.

Kvällens överraskning

En revidering av föreningsbidragen klubbades under mötet och ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) sa att syftet bland annat är att stadsdelen nu kan ge mer stöd till marknader i Spånga-Tensta, samt även till stiftelser, varpå vänsterpartisten Rashid Mohammed begärde ordet:

– Det är ett mycket bra förslag, bättre än väntat! sa han.

– Du ser! svarade Ole-Jörgen Persson.

Vill du ha mer?

Nu tar politiken sommarlov och nästa stadsdelsnämndsmöte är torsdag 29 augusti klockan 18.00 i Spångafolkan,  Spångavägen 353.

Ärendena publicerar drygt en vecka innan, HÄR.

Konsert för fred i Syrien hålls i Vinsta

Nyheter Musikertrio och kör uppträder under en kväll I januari anordnar Syriska föreningen konsert för fred i Syrien. Under en kväll kommer lokalen i Vinsta ljuda av traditionell syrisk musik.fredag 6/12 16:47

Hon ger stockholmarna scenkonstminnen för livet

Nyheter Hässelbybon Marie Lindh har drivit kulturgruppen Tosca i 15 år I snart 15 års tid har Hässelbybon Marie Lindh drivit kulturgruppen Tosca. Genom den har hon gett många stockholmare scenkonstminnen för livet.fredag 6/12 16:43