Foto: Claudio Britos

Furkan förlorar sitt andra hem

I höst sänker Huddinge kommun den övre åldersgränsen på fritidsgårdarna från 19 till 16 år. För den nyblivna gymnasieeleven Furkan Arikan är det som att förlora ett andra hem: ”Jag kommer bara sitta hemma och titta på tv istället”.

  • Publicerad 17:35, 8 aug 2019

Huddinges fritidsgårdar har fram tills innan sommaren varit till för alla ungdomar mellan 13 och 19 år. Men från och med den 20 augusti kommer fritidsgårdarna endast att vara till för högstadieungdomar, alltså dem mellan 13 och 16 år.

Varför görs det här?

– Alla erfarna fritidsledare vet att det är väldigt svårt att blanda högstadie- och gymnasieungdomar. Högstadiet är en utvecklingsfas som handlar mycket om identitet, att hitta sin självständighet från familjen och att man söker sin kompisgrupp. Gymnasiet är mer allvarligt och inte lika lekfullt. Tidigare har vi inte kunnat ge gymnasieungdomarna de insatser de behöver för att vara rustade för framtiden, sade Anna Maria Bergman, verksamhetschef för ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen, till HuddingeDirekt i början av sommaren.

Högstadiefokus

Genom den nya åldersgränsen kommer kommunens huvudfokus att läggas på högstadieungdomar. 

– I Skogås har vi jobbat så här ganska länge. Torget har hand om högstadieungdomar och Slussen gymnasieungdomar. I Slussen handlar det mycket om vuxenblivande, att skriva cv, göra läxor eller plugga till körkort. 

Slussen har öppet tre timmar tre kvällar i veckan. Liknande verksamheter kommer att öppnas upp i Flemingsberg och Vårby i höst. Gymnasieungdomarna i Flemingsberg och Visättra kommer få två kvällar i veckan i de nya lokalerna i Fleminghallen. I Vårby är det ännu inte helt bestämt hur upplägget kommer se ut.

Ersätts inte

Andra kommundelar kommer inte att ersättas med en fysisk fritidsgård för gymnasieungdomar. 

Jasmin och Olivia är från Vistaberg och ska börja gymnasiet i höst. De tror inte att särskilt många kommer drabbas av den sänkta åldersgränsen.

– Fritidsgården var man på i typ femman–sexan. Nu går jag aldrig dit längre, så det spelar inte så stor roll för mig, säger Olivia.

Foto: Claudio Britos

Furkan Arikan, 16, från Flemingsberg är däremot besviken. Han ska också börja gymnasiet i höst.

– Fritidsgården är mitt andra hem. För de som inte har så mycket att göra hemma är det en plats man kan komma till för att träffa vänner, ta det lugnt och spela kort. Nu kommer jag nog bara sitta hemma och titta på tv i stället, säger han.

Kommer inte tillbaka

Han tror inte att många som tidigare har hängt på fritidsgården kommer vilja komma till de två kvällarna för gymnasieungdomar. Han tar då hellre hjälp av sina föräldrar och syskon. Om han fick vara kvar på fritidsgården hade det kanske varit annorlunda, berättar han.

– Ibland har jag pratat med fritidsledarna om hur det är att söka jobb, hur svårt det är, säger han.

Karen Ortega tycker att särskilda kvällar för gymnasieungdomar är en bra idé.

– Det är jättebra att de får hjälp med att söka jobb. Det är jättesvårt att få jobb när man för första gången kommer ut i arbetslivet, säger Karen Ortega.

När hon gick i gymnasiet inne i stan var fritidsgården uppdelad – en för högstadiet och en för gymnasiet.

– Det fungerade jättebra, man fick mycket mer uppmärksamhet från fritidsledarna.

Schemalagda aktiviteter

I stället för fysiska fritidsgårdar ska gymnasieungdomarna få mer schemalagda aktiviteter. Exakt vilka aktiviteter ska bestämmas i dialog med gymnasieungdomarna, men det kan till exempel röra sig om hur man söker jobb, hur man öppnar konto på en bank eller hjälp att hitta meningsfulla fritidssysslor, berättar Anna Maria Bergman.

– Det här ju låter jättetråkigt, det förstår jag. Utmaningen är att göra det här kul. Kanske kan vi satsa på att bjuda in en jättecool föreläsare till Huddinge gymnasiums aula och bjuda in alla gymnasieungdomar.

I områden som Flemingsberg och Vårby där många bor trångt och inte lika många är en del av till exempel en idrottsförening, finns det inte risker med att porta dem från fritidsgården?

– Jag tänker att det är vårt uppdrag att lotsa dem till olika aktiviteter. VI har möjlighet att stödja föreningsdriven verksamhet när vi ser ett sådant behov.

Ny fritidsgård i Flemingsberg

De två fritidsgårdarna i Flemingsberg och Visättra flyttar i höst in i nya gemensamma lokaler i Fleminghallen. Även biblioteket flyttar med till Fleminghallen. Den 7 september klockan 11–16 är det invigning av de nya lokalerna i samband med En dag för Flemingsberg.

Musikgårdarna berörs inte

Ändringen påverkar varken Kulturskolan eller ungdomskulturhusen Rockville och Huset med Café Krut, eftersom de har en annan typ av verksamhet än fritidsgårdarna.