Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) lovar bättre med snöröjningen av trottoarerna. Nästa år. Foto: Linda Gren/Läsarbilder

Gående ska få bättre snöröjning – nästa år

Halkan orsakar ilska och fallolyckor. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) lovar nu att snöröjningen på trottoarer och gångbanor ska bli bättre. Men de första förändringarna väntas träda i kraft först september 2020.

  • Publicerad 16:59, 6 feb 2019

De senaste dagarnas snöfall har ställt till problem för alla som vistas ute, inte minst för fotgängare som tvingats halka fram på rena isbanor.

En av de många missnöjda är Kenneth Rehnberg, 77. Han bor vid korsningen Älvsjövägen och Johan Skyttes väg och ser dagligen folk som har skadar sig när de försöker ta sig fram på de istäckta gatorna.

– Jag ser folk som ramlar varje dag. Det är synd om de som gör illa sig, främst de äldre, säger han.

V: Lägg akuta pengar på att fixa trottoarerna

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stad vill nu genom ett förslag till trafiknämnden satsa på åtgärder för gångtrafikanterna och kollektivresenärerna genom att ytterligare prioritera snöröjning och halkbekämpning.

Det är genom skärpta upphandlingskrav staden ska få högre kvalitet på snöröjningen.

– Vi vill se bättre framkomlighetsmöjligheter för gångtrafikanter. Snöröjningsarbetet i ytterstaden ska kunna likställas med innerstaden genom att man kommer igång med plogning i ett tidigt skede, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Inom kort läggs ett förslag till ny upphandling fram för innerstaden, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby.

Andra områden som påverkas snarlikt är Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö, men här är en ny upphandling redan genomförd.

En tanke är att man ska använda en saltlösning när man plogar de mest centrala vägarna, istället för sand eller grus, så kallad sopsaltning. Något som testas i år på några trottoarer. Detta ska motverka slaskbildning och återfrysning. Andra gator och vägar vill man ploga tidigare eller hitta andra dagar att städa på.

Men först vintern 2020/2021 kommer Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby Vällingby se förändringar. Detta då nuvarande avtal löper ut först då. För Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärmholmen och Älvsjö väntas förändringar ske nästa vinter, 2019/2020.

Hur ser det ut i dina kvarter?

Skicka gärna bilder på hur trottoarer och gångbanor ser ut där du bor! Mejla oss på soderort@direktpress.se