Slussenbygget. Den ena gångbanan på Munkbron kommer att vara avstängd i två år. Så här såg det ut innan Slussenbygget drog igång. Foto: Mikael Ullén, Trafikverket

Gångbana vid Slussen stängs av i två år

Slussenbygget dundrar vidare. Nu ska Munkbrokajen breddas, vilket innebär att gångbanan på Munkbron stängs av – i två år.

  • Publicerad 19:30, 15 jan 2020

Från och med fredag den 17 januari stängs gångbanan som ligger närmast vattnet på Munkbron. Detta eftersom pålningsarbetena som ska utföras innebär att arbetsområdet behöver utökas för att ha behörigt säkerhetsavstånd.

Istället får man som gående ta den andra sidan av gatan. Cykel- och biltrafiken är fortsatt dubbelriktad, men flyttas lite i sidled. Gångbanans avstängning planeras gälla i cirka två år. 

Ett mindre arbetsområde etableras också i höjd med Kornhamnstorg 55-59. Här ska gatuarbeten pågå i cirka två månader, sedan flyttar arbetsområdet vidare österut närmare korsningen.

Trafikomläggningen innebär också att reglerplatserna för bussar på Munkbroleden i höjd med Munkbrogatan tas bort.