”Gängen och våldet måste bort från gatorna”

Högre polisnärvaro, fler vakter och utegångsförbud. Men också sociala insatser och ökat samarbete med civilsamhället. Så här låter det från stadshuset efter gårdagens upplopp.

  • Publicerad 14:33, 21 feb 2017

Bilbränder, stenkastning och en polis som skjuter skarpt. Gårdagens våldsamma upplopp i Rinkeby väcker starka känslor.

Nu ställs en rad krav på nya åtgärder för att liknande saker inte ska hända igen.

"Gängen och våldet måste bort från gatorna. En kriminell livsstil kan inte tillåtas vara ett alternativ för våra unga i framtiden”, skriver finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i en skriftlig kommentar.

Våldsamt upplopp i Rinkeby i natt – polisen sköt för mot maskerat gäng

Vare sig stat eller kommun kan bära hela ansvaret ensamt, enligt Wanngård.

– Vi kan inte förenkla den här debatten. Polisen måste få de verktyg och resurser som behövs för att komma åt våldet. Där har staten ett ansvar. Det är glädjande att kameror nu får sättas upp, trygghetsvärdar med befogenheter som ordningsvakter har också anställts, skriver hon.

Karin Wanngård lyfter fram en satsning från staden som innebär flera miljoner kronor till sociala insatsgrupper.

– Där jobbar vi nära polisen för att hindra rekrytering till gäng, och få personer att lämna kriminalitet. Vi öppnar en filial till Framtid Stockholm i Järva, en satsning på 10 miljoner. Det är långsiktiga satsningar som jag förutsätter att det finns en bred politisk enighet om över blockgränserna.

Idémöte om Järvas framtid lockade över hundra

Lotta Edholm (L)

Sissela Nordling Blanco (Fi)

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) anser att Stockholms stad ska erbjuda sig att betala för 500 fler poliser till utsatta områden i Stockholm i brist på statligt ansvarstagande.

Moderaternas Anna König Jerlmyr (M) vill se ett samlat grepp för trygghet och säkerhet i Rinkeby, Husby och ett antal andra platser.

– Jag vill se en samling för Tensta, Rinkeby och Husby likt den vi har kring City i samverkan där fastighetsägare, butiksägare, polis och andra jobbar tillsammans för att öka tryggheten. Det kan handla om investeringar i den fysiska miljön men också om aktiviteter, vid sidan av det brottsbekämpande arbetet.

Hennes oppositionskollega Erik Slottner (KD) anser att polisen har det största ansvaret för att stävja upploppen.

– Antalet poliser i Rinkeby behöver öka och den planerade polisstationen snarast byggas. Det är en katastrof att invigningen av den nya stationen förväntas till först 2019. Fram till dess måste temporära lösningar hittas, säger han.

KD vill också ge kommunala ordningsvakter ökade befogenheter så att de har möjlighet att komplettera polisens insatser samt införa ett system där ungdomar som deltar i olika former av gängbildningar ska få utegångsförbud efter ett visst klockslag.

Undvika konfrontationer

Sissela Nordling Blanco (Fi) vill se närpoliser med goda kontakter i närområdet.

– Det är inte så enkelt som fler eller färre poliser. Vi måste också diskutera hur polisen arbetar. Vi tror det är viktigt med fler närpoliser för att vi ska undvika konfrontationer. Vi behöver en närpolis som är förankrad i området och som kan jobba långsiktigt, säger hon.

Partiet vill skapa nya sätt att knyta band mellan föräldrar, ungdomar och myndigheterna för att kunna arbeta effektivare med brottsförebyggande insatser.

– Vi vill lyfta det här som en fråga om mänskliga rättigheter. Många far illa och vi måste jobba väldigt mycket med det våldsförebyggande arbetet, säger hon.

Fler röster från stadshuset

Vad anser ni att Stockholm behöver göra för att liknande saker inte ska hända igen?

Ann-Margarethe Livh (V)

”Vi jobbar för bra skolor i alla stadsdelar och fler jobb och fler bostäder. Det behövs också närvarande polis. Vi har redan en social insatsgrupp som stödjer unga vuxna att komma bort från kriminalitet och vi tycker den ska få mer resurser. Vi vill också se snabba åtgärder från regeringen mot de illegala vapnen.

Karin Ernlund (C), skriver på Twitter:

"Nattens händelser i Rinkeby är oacceptabla. Staden och polisen måste se till att rinkebyborna kan känns sig trygga."

Anna König Jerlmyr (M), skriver också på Twitter:

"Återigen så nås vi av nyheten om upplopp i Rinkeby. Vi kräver att ett polishus i Rinkeby finns på plats snarast. Och en samling för trygghet."

Lotta Edholm (L)

"Liberalerna vill att Stockholms stad och andra kommuner ska kunna medfinansiera fler poliser i de områden där staten idag inte klarar av sin uppgift. Vi vill också genomföra en rad andra åtgärder. Staten, kommunen, polisen och de som verkar i brottsutsatta områden borde upprätta långsiktiga och ömsesidiga kontrakt kring vad var och en ska göra för att bryta det kriminella inflytandet"

Åsa Lindhagen (MP)
 
"Det som har hänt är mycket allvarligt. Stockholmare ska både vara och känna sig trygga i vår stad och så är det inte för alla. Den senaste tidens händelser visar att vi måste arbeta ännu hårdare för att förebygga brott och skapa framtidstro för våra ungdomar. En nyckel i arbetet är att bryta segregationen. Därför satsar vi bland annat mer pengar på de skolor som behöver det mest, vi har startat fler jobbtorg och utökat platserna på Komvux. Vi rustar socialtjänsten och vi arbetar för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Det handlar om att i grunden bygga ett Stockholm som håller ihop."

Per Ossmer (SD)

"Bättre polisiär närvaro och tuffare tag från polisen. Inte som oftast nu ta steg tillbaks.
Fler kameror. Dessutom har SD i kommunfullmäktige i sin budget krävt medel för kommunala ordningsvakter på plats."