Skansengruppen. Vi träffade några av arbetstagarna och instruktörerna som fixar, trixar och sprider glädje på Skansen. Simon Niemistö till vänster och Niklas Theodoru längst ut till höger. Foto: Sacharias Källdén

Gänget som tar hand om Skansen

På Skansen får arbetstagarna från Äppelgårdens dagliga verksamhet övning i vad det innebär att ha ett riktigt jobb.

  • Publicerad 08:00, 3 nov 2019

– Jag har varit här i 4-5 år och tycker det är jättebra. Jag tycker om att komma ut och få frisk luft.

28-årige Simon Niemistö tar en paus i målandet för att berätta om sitt arbete på Skansen. Han är en av nio arbetstagare från Äppelgårdens dagliga verksamhet som har det populära friluftsmuseet på Djurgården som sin arbetsplats. Alla nio är dock inte här samtidigt och den här tisdagsförmiddag är det fem personer som tillsammans med tre arbetsinstruktörer fått uppdraget att måla ett staket i kolonistugeområdet.

Niklas Theodoru är gruppledare och berättar att uppgifterna kan variera en hel del.

– Främst är det park- och trädgårdsarbete. Nu på hösten är det mycket löv och grenar som ska krattas och på vintern skottar vi snö, säger han och tillägger att de även gör vissa speciella beställningsjobb.

– Senast handlade det om 200 nya soptunnor som skulle monteras och placeras ut.

Nu öppnar nytt stort akvarium i Stockholm

Det är långtifrån en homogen grupp som hittat till kommunala Äppelgårdens dagliga verksamhet. De yngsta är bara några år över 20 medan de äldsta är över 60 år. Det de har gemensamt är att deras intellektuella funktionsvariationer gör det knepigt att komma in på den öppna arbetsmarknaden vilket innebär att de omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

På Skansen får de övning i vad det innebär att ha ett riktigt jobb. Och enligt Karin Ringholm, avdelningschef på Skansen, är deras insats av stor betydelse.

– Dessutom sprider de stor glädje med sin positiva inställning till allt de företar sig. Det är också viktigt för oss att visa att det finns en plats för alla, att alla behövs och bidrar med sitt, säger hon.

Arbetstagare. 28-åriga Simon Niemistö ger ny färg åt staketet i kolonistugeområdet. Foto: Sacharias Källdén

Det börjar bli dags för Simon Niemistö och de andra att fortsätta måla. Arbetet har pågått under ett par veckor och det återstår fortfarande många meter staket innan det är dags att ta sig an andra uppdrag. Simon Niemistö visar hur de målar alla fyra sidor av brädorna, ett arbete som tar lång tid och kräver visst tålamod. Men själv är han nöjd både med uppdraget och gruppen han ingår i. Det är egentligen bara en sak som känns lite betungande.

– Det är jobbig att behöva gå upp så tidigt. Jag bor i Annedal och har långt att åka på morgonen, säger han.

Här är stallet där alla får funka olika

Äppelgårdens dagliga verksamhet

Består förutom Skansengruppen av ytterligare två grupper: Ekengruppen, som hjälper Södermalms stadsdelsförvaltning med olika arbetsuppgifter och Bergsundsfiket som arbetar på Bergsunds vård- och omsorgsboende.

Den som arbetar får habiliteringsersättning på 13 kronor i timmen från kommunen.